Waardedalingsregeling

Er is een regeling in het leven geroepen om inwoners die in het aardbevingsgebied wonen te compenseren omdat hun woning minder waard is geworden. Deze waardedalingsregeling geldt voor een bepaalde regio. Men gaat hierbij uit van de Groninger gaswinning (zie kaartje).

Kleine gaslocaties zoals locatie Annerveen worden hier niet in meegenomen. Dit betekent dat bijvoorbeeld Annerveenschekanaal buiten deze regeling valt. Terwijl ook hier aardbevingen voorkomen. In maart van dit jaar nog, met een kracht van 1,5 op de schaal van Richter. Deze beving is toegeschreven aan de gaswinning uit het Annerveenveld.

Best vreemd dus, dat dit gebied niet in aanmerking komt voor deze regeling. We hebben het college gevraagd naar hun mening hierover en verzocht dit bij de juiste instanties onder de aandacht te brengen. Het college reageerde positief. Ook zij vinden het vreemd dat men bij deze regeling alleen uitgaat van de Groninger velden. Zij hebben dit in een eerdere fase al aangekaart en zullen hier aandacht voor blijven vragen, tot op heden zonder succes.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn