Onze fractie

Onze fractie bestaat uit negen raadsleden. Zij vertegenwoordigen Gemeentebelangen in de raad. De portefeuilles zijn verdeeld onder de fractieleden. Daarnaast zitten ze in verschillende raadswerkgroepen of bekleden vanuit de fractie of raad een functie. Heeft u een vraag over een bepaald onderwerp? Onze fractieleden staan u graag te woord.

Bertus Reinders
lreinders@aaenhunze.nl
 • Bestuur en Ondersteuning
 • Volksgezondheid
 • Grondbedrijf
 • Financiën
 • reserve: Milieu, duurzaamheid en energie
 • Werkgeverscommissie                     
 • Fractievoorzitter
 • Plaatsvervangend raadsvoorzitter
 • Voorzitter vertrouwenscommissie
 

Alja Boelen
aboelen@aaenhunze.nl

 • Economie
 • Onderwijs
 • Sport
 • Volkshuisvesting
 • reserve: Bestuur en ondersteuning
 • reserve: Sociaal domein
 
Roelof Brands
rbrands@aaenhunze.nl
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu, duurzaamheid en energie
 • Ruimtelijke ordening
 • Mijnbouw
 • reserve: Economie
 
Henk Heijerman
hheijerman@aaenhunze.nl
 • Recreatie
 • Grondbedrijf
 • Volkshuisvesting
 • Financiën
 • reserve: Openbare orde en veiligheid
 • reserve: Ruimtelijke ordening
 • Auditcommissie
 
Jos van der Werf
jvdwerf@aaenhunze.nl
 • Openbare orde en veiligheid
 • Onderwijs
 • Cultuur
 • Sociaal domein
 • reserve: Recreatie
 
Ina Oortwijn
ioortwijn@aaenhunze.nl
 • Sport
 • Mijnbouw
 • Wind-/zonneparken
 • reserve: Verkeer en vervoer
 • reserve: Sociaal domein
 • reserve: Volksgezondheid
 
Greet Oosterhuis
goosterhuis@aaenhunze.nl
 • Bestuur en ondersteuning
 • Economie
 • Cultuur
 • Recreatie
 • Rekenkamercommissie
 • Lid werkgroep bestuurlijke innovatie
 
Piet Wolters
pwolters@aaenhunze.nl
 • Sociaal domein
 • Volksgezondheid
 • Wind/-zonneparken
 • reserve: Onderwijs
 • Lid raadswerkgroep intergemeentelijke werkgroep
 
Rabbe Vedder
rvedder@aaenhunze.nl
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu, duurzaamheid en energie
 • Ruimtelijke Ordening
 • reserve: Volkshuisvesting
 • Voorzitter commissie leefomgeving
 • Lid raadswerkgroep intergemeentelijke werkgroep