Tegengaan van eenzaamheid

Aa en Hunze kent geen specifiek beleid ter bestrijding van eenzaamheid, terwijl uit onderzoek blijkt dat er wel degelijk sprake van is. Ook in Aa en Hunze.

Eenzaamheid heeft gevolgen voor de gezondheid, het welbevinden en meedoen in de samenleving. Het is van alle leeftijden en komt voor in alle lagen van de bevolking. Eenzaamheid is een complex probleem, dat vraagt om een nauwe samenwerking van organisaties op lokaal niveau. Wat ons betreft hoort de aanpak van eenzaamheid niet alleen binnen de WMO thuis, maar ook bij het welzijnswerk in de gemeente.

In meerdere dorpen in onze gemeente zijn er initiatieven ontplooid om eenzaamheid (onder ouderen) tegen te gaan. Al dan niet ondersteund door Impuls. Dit helpt enorm en ondersteunen we zeer. Ondanks dat hebben we het college verzocht om onderzoek te doen naar een integrale en structurele aanpak van het tegengaan van eenzaamheid en dit te vertalen naar een actieplan. Het college heeft ons echter verzekerd dat er heel veel aandacht is voor deze problematiek, waardoor onderzoek en actieplan volgens hen niet nodig zijn.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn