Standpunten

Verkiezingsprogramma

Voor iedere verkiezingen wordt een verkiezingsprogramma voorbereid en vastgesteld door onze leden. Hierin staat per thema wat we de komende periode willen bereiken.

Bekijk het verkiezingsprogramma 2022-2026

Bekijk het verkiezingsprogramma 2018-2022

Coalitieakkoord

Direct na de verkiezingen voerden we gesprekken met alle fracties. Al gauw bleek dat we met VVD en GroenLinks goede zaken konden doen. We hebben een coalitie gevormd en een akkoord opgesteld.

Bekijk het coalitieakkoord 2022-2026

Bekijk het coalitieakkoord 2018-2022

Moties en amendementen

De raad kan het college ertoe aanzetten iets uit te voeren met een motie of een amendement. Dit wordt door het college overgenomen of ter stemming voorgelegd aan de raad.

Bekijk de moties en amendementen

Columns

Onze fractieleden schrijven regelmatig een column. De columns gaan vaak over de zaken die onze fractieleden op dat moment bezig houden en niet altijd op de raadsagenda staan.

Bekijk de columns