Buitengewoon wonen in Aa en Hunze

Begin april spraken we in de raad opiniërend over de woonvisie 2020+ van Aa en Hunze. Opiniërend wil zeggen dat we onze mening geven, in debat gaan met andere partijen als dat nodig is en aandachtspunten meegeven aan het college voor het vervolg. Deze woonvisie 2020+ is een visie met uitgangspunten en ambities tot aan 2030 op het gebied van wonen. Een onderwerp dat de inwoners in onze gemeente raakt, en ons dus ook.

Met zorg opgestelde visie

Aan de hand van bureauonderzoek, enquêtes en digitale bewonersavonden is een proces doorlopen, waarbij belangstellende inwoners de kans hadden mee te praten. Wij zelf hadden eerder dit jaar een avond georganiseerd over Wonen in onze gemeente. De informatie die we daaruit ontvingen konden we mooi meenemen naar deze opiniebespreking.

Meer woningen nodig

Er zijn verschillende trends en ontwikkelingen, die wat ons betreft omgezet kunnen worden in aandachtspunten. Zo hebben we te maken met demografische veranderingen. De benodigde woningvoorraad die daaruit volgt, moeten we niet onderschatten. Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens, mensen leven langer en willen langer in hun woning blijven wonen. Er zijn dus meer woningen nodig.

Woningen in trek

De beschikbaarheid van woningen is een punt van aandacht. Met name ook omdat woningen in snel tempo worden opgekocht door mensen vanuit midden en westen van ons land. Uiteraard is iedereen welkom, maar hoe zorgen we dat deze woningen betaalbaar blijven voor mensen uit de eigen omgeving, met name voor de starters.

Boerderijen splitsen in twee of meer

Het investeren in de bestaande woningvoorraad is een mooie ontwikkeling. We hebben hiervan al mooie voorbeelden gezien. Denk dan aan boerderijen die opsplitst worden in twee of meerdere woningen. Hierin blijven we echter afhankelijk van eigenaren en initiatiefnemers. Dus dat die mogelijkheden er zijn, hoeft niet te betekenen dat het daadwerkelijk gebeurt.

Verduurzaming afhankelijk van bereidwilligheid

Klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit zijn thema’s die ook de woonvisie raken. Het verduurzamen van woningen is goed, maar treft rechtstreeks de portemonnee van de eigenaren. Het is afhankelijk van hun bereidwilligheid of ze er in mee willen gaan of niet.

Wonen en zorg

Ook de combinatie wonen en zorg is een ontwikkeling. Inwoners willen zo lang mogelijk thuis of in ieder geval in hun eigen omgeving blijven wonen. De vraag naar levensloopbestendige seniorenwoningen neemt toe. In de visie wordt ook gesproken over mantelzorgwoningen. Een heel goed punt, waar steeds meer behoefte naar is.

Aantrekkelijke woonomgeving

De kwalitatieve en aantrekkelijke woonomgeving scoorde hoog in de enquête. Heel begrijpelijk wat ons betreft. Ook wij zijn trots op onze omgeving, maar de nuances daarin zijn wel van belang. Waar de ene komt voor rust, gaat de ander juist voor levendigheid. Dit kan tot probleemsituaties leiden. Daar moeten wij ons van bewust zijn.

Hoe verder

De gemeente zet in op vitale dorpen en een krachtig buitengebied. Bovendien is er aandacht voor betaalbaar wonen voor alle doelgroepen. Wat ons betreft mag daarbij zeker gekeken worden naar vernieuwende elementen, als Tiny Houses. In de omgeving zien we daar leuke voorbeelden van. Daarnaast zien we mooie initiatieven ontstaan voor nieuwbouw in meerdere dorpen. Zoals Gieterveen, Eexterveen, Annerveenschekanaal en ook in Rolde, Eext en Gasselternijveen zijn plannen.

Het blijft het buitengewoon wonen in Aa en Hunze. Wij zijn heel benieuwd naar de uitwerking van deze visie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn