Hotel & Resort de Hondsrug kan door

De plannen voor Hotel & Resort de Hondsrug kunnen door. Het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de verklaring van geen bedenkingen voor Gasselterveld, Hotel & Resort de Hondsrug, Bosweg 2 in Gasselte zijn vastgesteld. Gemeentebelangen, VVD en CDA stemden voor. Groen Links en PvdA waren tegen.

In de discussie kwamen voor- en tegenstanders niet dichter bij elkaar. Wij zijn daarbij best geschrokken van de bijna agressieve houding van sommige tegenstanders. Ze noemen ons arrogant, we zouden achter de wethouder aanlopen, zijn in slaap gesust, we worden aangeklaagd voor het doordrukken van onze zin, worden vergeleken met een wurgslang, die de lokale democratie verstikt. Van alles wordt ons toegeslingerd. Dat een aantal indieners zich op deze manier negatief uit over onze opstelling is jammer. We hebben alle reacties en argumenten serieus behandeld, maar komen eenvoudigweg uit op een ander standpunt.

Waarom wij achter het plan staan

De visie Gasselterveld ligt er al meerdere jaren. En al langere tijd wordt er gezocht naar een ondernemer die op deze locatie een hotel en resort wil realiseren. Na ruim 10 jaar gesprekken met mogelijke kopers is 3 jaar geleden die ondernemer gevonden. Deze ondernemer werkt sinds die tijd in gesprek met gemeente en provincie en diverse bureaus voor onder andere bodemonderzoek, archeologie en ecologie aan een plan. Het plan is gedegen.

Over het plan

Het plan is een mooie aanvulling voor toeristisch Aa en Hunze. Niet voor niets heeft het plan al het predikaat excellent gekregen in het programma van de Vitale Vakantieparken. Ook het toeristisch platform Aa en Hunze is positief over deze ontwikkeling.

Goed voor werkgelegenheid, het mkb en de recreatieve sector

We zien hier een mooie werkgever, voor scholieren, voor volwassenen én mogelijk is het zelfs een mooie organisatie voor leerwerkplekken. Er is plaats voor zo’n 60 tot 80 arbeidsplaatsen. De gasten zullen gebruik maken van de winkels en de horeca in de omgeving. Het mkb, de cultuur- en vrijetijdssector worden hier beter van. Wij geloven oprecht dat dit goed is voor Aa en Hunze.

Groen park

De inrichting van het terrein is niet alleen voor de bezoeker aantrekkelijk. Dat is het ook voor de omgeving. Het is passend gemaakt in de omgeving. Groen blijft daar waar kan staan, zodat het direct een volwassen groen park is. Er zijn ecologen bij betrokken om dat wat ze doen, op de juiste manier doen. Ooit stonden hier al 43 recreatiewoningen en een motel (met 54 appartementen). Tot voor kort gaf het een troosteloze aanblik en gebeurden er zaken die je liever niet wil in je eigen omgeving. De bouwvallen die er nog stonden zijn geruimd.

Na 12 jaar toont iemand het lef om iets te ondernemen

Ruim 12 jaar heeft het geduurd voor iemand het lef toont om hier iets te doen, en hier iets neer te zetten. Wij zijn blij dat er iets gebeurt. En als dat kan met 16 huisjes meer dan volgens het huidige plan mag, dan geven wij daaraan graag onze medewerking.

Hiermee willen we niet zeggen dat de gevoelens van de tegenstanders ons niets doet. Uiteraard hebben we naar hun argumenten gekeken en geluisterd. Maar de onrust is ontstaan door de problematiek rondom de zwemplas. Aan deze problematiek wordt gewerkt. We begrijpen dat inwoners hier last van hebben gehad, en dat is ook de reden dat daar aan gewerkt wordt, maar dat staat los van het plan voor dit resort.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn