Subsidie Frisse start na corona

De provincie Drenthe heeft geld beschikbaar gesteld onder de noemer ‘Frisse start na corona’. Vrijwilligersorganisaties, dorpshuizen, sportverenigingen en cultuurorganisaties hebben moeilijk tijden doorgemaakt. Omdat we graag zien dat zij hun belangrijke bijdrage aan onze samenleving blijven leveren, is het voor hen mogelijk om met het eenmalig beschikbaar gestelde bedrag van 350 euro per vrijwilligersorganisatie een activiteit op poten te zetten met een positief gevolg voor de deelnemers. Alle typen organisaties die draaien op de inzet van vrijwilligers kunnen een subsidieaanvraag indienen bij onze gemeente

Afgelopen weekend vond de activiteit van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland team Aa en Hunze plaats. De medewerkers begeleiden statushouders in onze gemeente bij huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven zij voorlichting en gastlessen over statushouders. Door corona hebben niet alleen de medewerkers elkaar niet fysiek kunnen treffen, maar zijn ook de statushouders niet of nauwelijks met hen en anderen in contact gekomen. Tijd voor een ‘frisse start’ op 25 september, de dag waarop de 1,5 meter vrij gelaten werd.

Meer dan 45 statushouders, volwassenen, kinderen en begeleiders uit diverse dorpen kwamen deze dag samen. Onder het genot van ‘landeigen’ hapjes en een drankje werd er kennisgemaakt en een speurtocht gelopen. Voor de kinderen was er een airtrampoline en de film Oek. Er werd gesproken door wethouder Co Lambert waarbij er spontaan getolkt werd. Naarmate de middag vorderde kwam iedereen meer los en bleek ook dat veel statushouders hun plekje al wel een beetje gevonden hebben in Aa en Hunze. Fijn!

Maar er is ook nog een wereld te winnen. Zeker als we het hebben over scholing en werk. Ook vanuit de organisatie van Vluchtelingenwerk is er behoefte aan meer inbreng van andere organisaties om te komen tot meer coördinatie en regie op het gebied van bijvoorbeeld taal, zorg en werk. De opvang en integratie moet breder gedragen worden zodat de inburgering gemakkelijker wordt. Niet alleen voor de al in onze gemeente wonende statushouders, maar zeker ook voor de binnen nu en een halfjaar nog te plaatsen statushouders.

De medewerkers van Vluchtelingenwerk Aa en Hunze zijn mensen die de samenleving maken. Niet voor niets heeft één van hen de ‘heldenspeld’ ontvangen. Op haar verzoek laten we in het midden om wie het gaat. Zij draagt het terecht op aan alle medewerkers die betrokken zijn bij het vluchtelingenwerk. Je doet dat immers gewoon samen en daar is ze trots op. En terecht.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn