Kaders Cultuurpodium Gieten vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 23 september j.l. hebben we de kaders waarbinnen een podium gerealiseerd moet worden, vastgesteld. Binnen de kaders is er voor Gemeentebelangen prima ruimte om tot een goed podium voor Gieten te komen.

Opvallend was de opstelling van alle andere partijen die via aanvullingen op de besluiten – amendementen – nietszeggende aanscherpingen wilden. Zoals het instellen van een beheersstichting. Dit was vooral tenenkrommend en remmend, omdat juist de Klankbordgroep al had aangegeven volop bezig te zijn met ook deze ontwikkeling.

Bij ons gaat het bij het realiseren van een nieuw podium niet alleen om de ‘culturele’ verenigingen, maar even zo goed om andere groepen zoals ouderen en jongeren voor wie de locatie ook toegankelijk moet zijn. Wij hechten vooral aan een grote betrokkenheid van een ieder bij het realiseren van een podium.

De Klankbordgroep, die mede onderzoek deed naar mogelijke locaties, heeft zeer goed meegedacht over het cultuurpodium en geeft ook aan dat er straks veel inzet van inwoners/verenigingen verwacht gaat worden. Met de vastgestelde kaders hoopt men samen met de gemeente verder onderzoek te kunnen doen naar beheer en exploitatie. Voor het vervolg wensen we dat er zoveel als mogelijk verenigingen en inwoners aanhaken opdat er binnen afzienbare tijd veel reuring ontstaat in Gieten.

Het is mooi te zien dat onze wethouder Henk Heijerman er flink de vaart inhoudt. We verwachten dat er begin volgend jaar een keuze voor een locatie ligt en dat bouwen concreet gaat worden.

Foto: Henry Koops

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn