Waar stem ik voor bij de gemeenteraadsverkiezingen?

In ons magazine DOOR DOEN en op social media hebben we alle kandidaten aan u voorgesteld. De mensen waarop u zou kunnen stemmen. Maar wat gebeurt er eigenlijk met uw stem? Wat is het, waarvoor u kiest? We leggen dat graag uit.

Gemeentebestuur

We beginnen bij het begin. Het gemeentebestuur is te verdelen in twee politieke organen: de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente.

U kiest wie raadslid wordt

Om de vier jaar worden de gemeenteraadsleden gekozen. U als inwoner kiest tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de leden van de nieuwe raad. De gemeenteraad van Aa en Hunze bestaat uit 21 raadsleden.

De gemeenteraad kiest wie wethouder wordt

Na de verkiezingsuitslag vormt er zich een nieuw college, op basis van een nieuwe coalitie. Partijen kunnen gaan samenwerken en zo samen een coalitie vormen. De partijen die deel uitmaken van de coalitie, leveren een wethouder. Elke partij die deel uit mag maken van de coalitie, draagt zijn eigen wethouder voor. Vervolgens worden deze wethouders benoemd door de gemeenteraad in een raadsvergadering.

Verschil raadslid en wethouder

Kortom, het college van B&W heeft bestuurlijke en uitvoerende taken en de gemeenteraad vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken. Als u op een kandidaat stemt met de gemeenteraadsverkiezingen, stemt u op een potentieel gemeenteraadslid. Een wethouder wordt na de verkiezingen voorgedragen door de eigen partij en vervolgens benoemd door de gemeenteraad.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn