Geef jouw huis die ‘warme jas’ die het verdient als jou het past

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het waarmaken van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015).

Gemeenten zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie. Samen met vastgoed eigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden is de gemeente Aa en Hunze wettelijk verplicht een warmtevisie opstellen.

Daarnaast heeft de gemeente zelf ook ambities. Ook wij willen verdergaande klimaatverandering tegengaan en proberen dat onze inwoners in 2040 fossiel vrij en energie neutraal wonen. Inwoners en ondernemers zien de urgentie van verduurzamen en doen graag mee wanneer het hun past en we hen perspectief bieden.

Daarom hebben we een realistische, inspirerende visie nodig. Een visie die richting geeft aan het aardgas vrij maken van Aa en Hunze. Daarom richten we ons met de eerste Warmtevisie op het reduceren van ons aardgasverbruik in de periode tot aan 2030. We gaan geen dorpen of gebieden aanwijzen die “van het aardgas” moeten. Voor de inwoners moet het betaalbaar zijn en ze moeten gegarandeerd energie kunnen krijgen. Daarom gaan we het isoleren van gebouwen en het langzamerhand overstappen op hybride of elektrische verwarming stimuleren. We willen het onze inwoners gemakkelijker maken door ze de de tijd te geven en ze de voordelen van isoleren en elektrificeren in de praktijk te laten ervaren.

De eerste Warmtevisie, die wij vastgesteld hebben op 17 februari 2022, past bij de woonwensen en portemonnee van onze inwoners door gewoon de individuele inwoner die warme jas voor zijn of haar huis zelf te laten kiezen die bij zijn of haar huis past. Gewoon door doen met uitvoeringsplannen in 2022. Plannen waarmee we zo veel mogelijk lastenverzwaring en energiearmoede willen voorkomen.

Transitievisie warmte

Foto: Dutch sunrise. Karen Morselt.

Facebook
Twitter
LinkedIn