Coalitiepartijen bieden gemeenteraad Aa en Hunze coalitieakkoord aan

bron: Persbericht gemeente Aa en Hunze

Gieten, 17 mei 2022 – Gemeentebelangen, VVD en PvdA zijn eruit in Aa en Hunze. Op donderdag 19 mei bieden de drie partijen hun coalitieakkoord ‘Samen verder aan de slag’ aan de gemeenteraad aan. Ivo Berghuis (Gemeentebelangen), Bas Luinge (VVD) en Kiena ten Brink (PvdA) worden de wethouders namens de partijen.

Samen verder aan de slag

Door de drie betrokken partijen Gemeentebelangen, VVD en PvdA is constructief gesproken over de komende vier jaar. Daardoor is er een stevige onderlinge vertrouwensbasis ontstaan. De partijen geven in het coalitieakkoord een opdracht aan zichzelf: ze willen niet-collegepartijen nadrukkelijk bij de samenwerking betrekken. Volgens de partijen hecht de coalitie aan een goede, constructieve samenwerking met alle partijen.

Nieuwe accenten

Naast de dienstverlening naar inwoners en bedrijven, zijn bestuur en participatie, zorg, economie (onder andere de energietransitie) en leefbaarheid (onder andere wonen) de hoofdthema’s van het coalitieakkoord ‘Samen verder aan de slag’. Volgens formateur Henk Heijerman bouwt het nieuwe college voort op het in het afgelopen vier jaar ingezette beleid, maar wel met nieuwe accenten: “De drie partijen blijven hiermee werken aan het nog mooier, levendiger en duurzamer maken van onze gemeente.”

Raadsvergadering

In de raadsvergadering op 19 mei worden de drie beoogde wethouders voorgedragen voor benoeming. Daarna kunnen de raadsleden het coalitieakkoord en het begeleidende verslag van de (in)formateur bediscussiëren.

Facebook
Twitter
LinkedIn