Nieuwe ‘aanvoermogelijkheden’ en ruimere openingstijden bij het afvalbrengstation

Donderdag 29 september stond het ‘actualiseren afvalbeleid’ op de agenda van de raad. We zijn het eens met een harstikke goed afvalstoffenbeleidsplan 2023-2027.

We hadden nog wel een tweetal wensen welke ook in ons verkiezingsprogramma staan:

  1. Het mogelijk maken om particulier groenafval ook per tractor en wagen aan te kunnen bieden. Twee weken in het voorjaar en in het najaar is volgens ons eerst genoeg.
  2. De openingstijden van het afvalbrengstation te verruimen door de poorten te openen op collectieve vrije dagen en Goede Vrijdag.

Moties

Om onze wensen tijdens de besluitvormende raad over het te actualiseren afvalbeleid mogelijk kracht bij te zetten hebben we voor beide punten een motie geschreven voor als de wethouder niets zou willen toezeggen. Dat deed hij gelukkig wél.

Op korte termijn komt het college per brief terug op de verruiming van de openingstijden. De brief betreffende het aanbieden van groenafval met tractor en wagen laat langer op zich wachten. De wethouder zei toe met een ‘plannetje’ te komen hoe men denkt dat te gaan doen. Wat is er precies nodig? Kan het bijvoorbeeld aangeboden worden op afspraak? En wat kost het? Enkele zaken die uitgezocht moeten worden. 

Wij hopen, en spraken dat ook uit, dat het na de Paasvuren van 2023 klaar zal zijn. De beide moties gaan voorlopig nog niet bij het oud papier!

Facebook
Twitter
LinkedIn