Zonnepanelen ook in beschermde dorpsgezichten

Inwoners van Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal en Anloo worden belemmerd in het verduurzamen van hun woning of kunnen geen elektrische auto thuis opladen omdat ze in een beschermd dorpsgezicht gebied wonen. Ze mogen maar beperkt zonnepanelen plaatsen op de daken van hun woningen. Zo ontstaat er een spanningsveld tussen cultuurhistorie en duurzaamheid. Iets waar veel gemeenten met bijvoorbeeld monumentale gebouwen mee worstelen.

Dat kan anders en beter denken onze raadsleden Ina Oortwijn en Greet Oosterhuis. Zij schreven een initiatiefvoorstel om de ruimte te vergroten voor het opwekken van zonne-energie in de beschermde dorpsgezichten of op karakteristieke gebouwen. Iedereen moet immers binnen afzienbare tijd ‘van het gas’ af. Alle inwoners van de gemeente Aa en Hunze moeten bij het verduurzamen van hun woning en manier van leven geen belemmeringen ervaren.

Inwoners van Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal voeren nu actie om in de toekomst ook gebruik te kunnen maken van de waardedalingsvergoedingen met betrekking tot mijnbouwschade. Het geld dat zij dan ontvangen geeft de inwoners de kans om versneld te verduurzamen maar ook de verplichting om dit binnen een bepaalde periode verplicht uit te voeren. Daar horen geen belemmeringen bij. Zonnepanelen op de daken in het beschermde dorpsgezicht moet gewoon mogelijk zijn. Woon je in een beschermd dorpsgezicht dan moet je nog steeds een vergunning aanvragen maar het initiatiefvoorstel voorziet in het verruimen van de regels waardoor het voor iedereen gewoon mogelijk is. Alle fracties van de gemeenteraad stemden in. Aa en Hunze is de eerste gemeente in Drenthe die de regels aanpast of beter: gewoon verruimd.

Leuk feitje: een week na het indienen van het initiatiefvoorstel kwamen er al twee aanvragen binnen bij de gemeente en de initiatiefnemers hebben vele complimenten in ontvangst mogen nemen!

Facebook
Twitter
LinkedIn