Dorpsbezoek Gasselte

Maandag 16 januari worden we hartelijk ontvangen door Esther Venema en Gertjan de Valk. Sinds het vertrek van Roelof Hadderingh zetten Esther en Gerjan zijn werk in de Trefkoel voort. Er is door het vertrek van Roelof gekozen voor een nieuw concept. Esther en Gerjan doen alles wat er komt kijken eerst op vrijwillige basis. Het plan is uiteindelijk dat de vrijwilligers, mensen van de verschillende verenigingen, gebruikers, zich steeds meer zelf redden en er samen iets moois van maken. Het doel is: een dorpshuis voor en door het dorp. Één van de manieren om het gebruik van het dorpshuis gemakkelijker te maken is een nieuw kassasysteem. De digitale agenda moet de zelfredzaamheid in het dorpshuis vergroten. Al met al een hele verandering die wij graag blijven volgen.

Met elkaar bespreken we wat er leeft in Gasselte. Buiten onze (steun)fractie leden is er een grote opkomst.

Het eerste punt dat wordt aangedragen betreft de energie lasten van de voetbalvereniging GKC. Ze willen graag LED verlichting. Voor de aanschaf daarvan is een provinciale pot geld. Als de gemeente overweegt bij te dragen kijkt zij altijd naar wat de vereniging zelf kan. Men is in overleg met twee wethouders en men is op de hoogte van de beschikbare gelden voor verenigingen die het hoofd niet boven water kunnen houden gedurende de energiecrisis: 250.000 euro heeft de raad daarvoor vrij gemaakt. Als we het over energiekosten hebben vraagt het dorpshuis zich af hoe het verder gaat wanneer hun contract afloopt in september.

Alles wordt duurder. Ook de huur van het dorpshuis en het loon van dirigenten van de muziekvereniging Harmonie stijgen aanzienlijk door de als maar hoger wordende inflatie. Meer kosten betekent hogere contributie en daardoor misschien minder leden. Minder leden betekent minder subsidie van de gemeente. Naast deze financiële zaken heeft de vereniging niet voor iedereen een instrument beschikbaar. Omdat er best mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan de vereniging adviseren we contact op te nemen met de beleidsmedewerker van cultuur.

Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Voor grotere projecten zijn vrijwilligers alleen niet voldoende. Het zou fijn zijn als er een projectleider ingezet zou kunnen worden voor bijvoorbeeld de aanvraag van subsidies maar ook om zeg maar een project het licht te laten zien. Er is wat extra hulp nodig, juist voor de dingen waar expertise voor nodig is. Als men dat uit handen van vrijwilligers kan nemen melden zich misschien meer vrijwilligers en inwoners krijgen daardoor meer waardering voor de gemeente. Binnen Gemeentebelangen gaan we kijken wat er mogelijk is, het is een waardevolle suggestie.

De school heeft ruimtegebrek en maakt dankbaar gebruik van het dorpshuis. Dit betekent dat gebruikers die overdag gebruik maken van het dorpshuis in de knel komen. Voorlopig komt er een noodvoorziening. Over de verbouw en uitbreiding wordt gesproken met de school en het dorp(shuis).

Gasselte heeft een werkgroep duurzaamheid. De werkgroep merkt dat inwoners die niet met duurzaamheid bezig zijn slecht te bereiken zijn. Gemeente weet en wees je bewust dat het veel ‘energie’ kost om iedereen mee te krijgen in dezen. Naast zonnepanelen op daken van schuren doet men de suggestie om ze op overkappingen van bushaltes te leggen. De werkgroep organiseert diverse activiteiten die ze kunnen delen met andere dorpen. De werkgroep ziet graag een betere bereikbaarheid van aanspreekpunten bij de gemeente als het om duurzaamheid en energievraagstukken gaat.

Als er met elkaar gesproken wordt over woningen en de woonvisie van de gemeente dan leeft het gevoel dat gemeente niet nadenkt over alternatieven zoals bijvoorbeeld kind in groot huis, ouders klein in de tuin. Precedentwerking is misschien niet uit te sluiten. Voordeel is wel dat jongeren in het dorp blijven.

De genodigden zijn allemaal blij dat ze in Gasselte wonen en gunnen dat anderen ook, mits er maar woningen komen.

Facebook
Twitter
LinkedIn