Dorpsbezoek Eext

Op 6 februari bezoeken we Eext. In het dorpshuis, ontmoetingscentrum voor diverse activiteiten met verschillende mogelijkheden ontvangen we in Eetcafé Homan vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Eext, VV Eext, HSV Schaopwas, buurt nieuwbouw Kampstraat/Stationsstraat, Boermarke, muziekvereniging Togido en Hartveilig Eext. Onze fractie en wethouder gaan onder voorzitterschap van Nanno Pul in gesprek.

De voetbalvereniging staat voor financiële uitdagingen nu er veel onduidelijkheden zijn aangaande de energieprijzen. De vereniging heeft gespaard voor behoud en blijvend gebruik maken van bijvoorbeeld de kantine. Nu gebruiken ze de reserves om de boel draaiende te houden en worden investeringen uitgesteld. De Gemeenteraad heeft dan wel 250.000 euro in een fonds gestopt waarvan verenigingen die in nood komen gebruik van kunnen maken maar het doet vermoeden dat als je nog niet in nood bent en je nog je eigen broek op kunt houden je niet gebruik kunt maken van het fonds om bijvoorbeeld verbeteringen als een warmtepomp of zonnepanelen aan te leggen. We geven aan dat als het om geld gaat waar je als vereniging aanspraak op kunt maken de gemeente ook kijkt naar wat een vereniging zelf doet en kan doen. Naast het genoemde fonds zijn er ook andere geldstromen ter ondersteuning van verenigingen.

Hartveilig Eext heeft geld nodig voor het ontwikkelen van een netwerk van hulpverleners die moeten worden opgeleid of bijgeschoold. Hier is geen ‘geldpotje’ voor. Voor de aanschaf/vervanging en onderhoud van het hebben van AED’s moeten sponsoren gezocht worden. Er worden verschillende adviezen aangedragen die variëren van inventariseren onder inwoners wie een BHV/reanimatie cursus (kan ook via werk zijn) gevolgd heeft tot een ziekenfonds die trainingen vergoedt. Veel informatie is te vinden op de website van Hartveilig Drenthe. Omdat veel dorpen tegen het bovengenoemde probleem aanlopen nemen we dit punt in ieder geval mee om te kijken wat we er in breder verband kunnen betekenen.

In veel dorpen wordt er net als in Eext te hard gereden. Van 60, werd het 50 en nu 30 volgens de borden en 30 km wordt door de gemiddelde bestuurder van een auto vaak niet gehaald. Het is er niet veiliger op geworden.

Een veilig dak boven je hoofd? Het te kort aan passende woningen voor jongeren en ouderen die in Eext willen blijven wonen is groot. De laatste nieuwbouw is van enige jaren geleden. Woningbouwcorporatie Woonborg heeft ook niets nieuws geleverd in deze kleine woonkern en investeert al evenmin in de bestaande woningen door ze niet goed te onderhouden of bijvoorbeeld te isoleren. De Woonborg verwijst telkens naar de woonvisie van de gemeente. We adviseren Dorpsbelangen Eext gebruik te maken van het inspreek recht: laat vooral van je horen bij de gehele raad. Die mogelijkheid doet zich, alsof het zo heeft moeten zijn, voor op donderdag 23 februari 2023.

De provincie wil dat gemeenten eerst kijken naar bouwmogelijkheden binnen de bebouwde kom. Daar kun je afbreken en nieuw bouwen, in Eext bijvoorbeeld op het terrein van voormalig bouwbedrijf Lanjouw. Nieuwbouw moet in het dorpsbeeld passen en niet elke open ruimte in een dorp kan gevuld worden. Het is fijn dat de gemeente en particulieren ideeën en plannen hebben maar het duurt allemaal veel te lang. Door de steeds maar groter wordende vraag moet de gemeente zich anders opstellen. Dit door bijvoorbeeld gronden aan te kopen. De gemeente heeft in Eext een aantal grondposities. Kan hier nu wel of niet op gebouwd worden? Te denken valt aan bijvoorbeeld woningen met erfrecht. Wat de aanwezigen vanavond vooral willen zeggen: de gemeente zal op het gebied van woningbouw gewoon moeten versnellen!

Buurt nieuwbouw Kampstraat/Stationsstraat sluit zich hierbij aan. Toen men vier jaar geleden met de plannen begon kostte een woning ongeveer 2 ton. Nu komen de woningen uit op een bedrag van tussen de 2,5 en 3 ton. Dan spreekt men niet meer van starterswoningen en komen er geen jonge Eexters te wonen. Dat die woning behoefte er was en is hoeft niet weer in kaart gebracht worden. Eext heeft jonge inwoners nodig voor de leefbaarheid in het algemeen, de nieuwe school die er binnen afzienbare tijd komt maar zeker ook in het belang van het verenigingsleven. Het lijkt ook alsof alles op elkaar moet wachten: het kan toch niet zo zijn dat de muziekvereniging in afwachting van de nieuw te bouwen school waarin zij straks hun opslagruimte gerealiseerd zien nu niet ter overbrugging twee mobiele containers mag plaatsen.

Iets van vergelijkbare strekking ervaart Hengelsport vereniging Zwanemeer. In de werkgroep Zwanemeer is afgesproken dat er parkeerplaatsen komen voor vissers. Je kunt wel met elkaar om de tafel zitten, overleggen en afspraken maken maar het het niet tot daadwerkelijke uitvoering komt dan vraagt men zich af waarom je dan nog aan die tafel zult aanschuiven.

Verder spraken we over de N34, wat er ook gebeurt als we het hebben over wel of niet verbreden: de fietsbrug die Eext verbindt met het transferium en Gieten moet blijven. De politiek zou op veel fronten meer een vuist moeten maken. Dat nemen we graag ter harte, aan de prijs van drankje kunnen wij echter ook niets veranderen. Nanno sluit onder dankzegging van een ieders inbreng een ‘levendige’ avond af.

Facebook
Twitter
LinkedIn