Dorpsbezoek Broekstreek

Maandagavond 13 maart was een bijna voltallige fractie aanwezig in Ekehaar. We kwamen bijeen in Dorpshuis de Eekhof waar Marleen ons hartelijk verwelkomde. De Eekhof speelt een verbindende rol in de Broekstreek (Amen, Ekehaar, Eldersloo, Eleveld en Geelbroek), het is zeg maar het ‘ontmoetingspunt’ waar en van waaruit diverse activiteiten en evenementen die de leefbaarheid bevorderen georganiseerd worden. Alle verenigingen waren aangeschreven. Ze lieten zich zien namens slechts twee vertegenwoordigers. Dat lijkt weinig, terugblikkend voelt het misschien wel juist daardoor dat we in gezamenlijkheid een paar punten juist extra aandacht hebben kunnen geven. Aangedragen punten die er in de Broekstreek gewoon echt toe doen.

Al meer dan 10 jaren organiseert de wandelgroep de Eekhof naast een wandeltocht in de herfst in het voorjaar de zogenaamde Broekstreker stertocht. Een tocht verdeeld over 4 routes waarmee je de hele omgeving van de Broekstreek kunt verkennen. De opbrengst, na aftrek van de kosten alsmede de inkomsten van de horeca, komen ten goede aan het dorpshuis de Eekhof.

Onlangs heeft men tijdens een door de gemeente georganiseerde avond kennis kunnen nemen van de nieuwe ‘evenementenregels’. Zo moet er een ‘natuurtest’ ingevuld worden en moet een en ander door onafhankelijke organisaties onderzocht worden. Naast dat het veel geld kost moeten vrijwilligers zich met zaken bezig houden waarvoor ze nou net niet die vrijwilliger zijn geworden. Als je op deze manier iets moet verwezenlijken dan haken vrijwilligers af. Dezelfde ervaringen met de nieuwe regels heeft ons al bereikt. Aanstaande donderdag 16 maart is er een informerende bijeenkomst in Spijkerboor. Naast vergunningen en handhaving zal het daar ook op verzoek van Gemeentebelangen Aa en Hunze gaan over evenementen. We raden de wandelgroep aan gebruik te maken van het inspreekrecht. We kunnen dan direct samen bespreken wat de nieuwe regels betekenen voor vrijwilligersorganisaties. Het lijkt erop alsof de vele nieuwe regels het aantrekken en vasthouden van vrijwilligers in de weg staan. Dat kan wat ons betreft beslist niet de bedoeling zijn.

Onze avondvoorzitter Nanno Pul vraagt (n.a.v. een vorig bezoek) belangstellend naar de stand van zaken betreffende de mogelijkheid om vanuit de Broekstreek in één keer het groen aan te kunnen leveren bij het afvalbrengstation in Gieten. Waarschijnlijk is hierover gesproken met Dorpsbelangen. We gaan het navragen bij de verantwoordelijke wethouder.

De werkgroep dorpshuis de Eekhof houdt zich bezig met onderhoud, verbeteren/moderniseren/uitbreiding van de accommodatie. De sportzaal moet groter, voor- en naschoolse kinderopvang moderner en aandacht voor de zorg aan vrijwilligers die sinds het vertrek van de vaste beheerder het dorpshuis runnen, dat natuurlijk niet mag concurreren met café restaurant Popken, vergt aanpassingen in het gebouw.

De Broekstreek is een ‘kleine’ gemeenschap met veel nieuwe inwoners met kinderen, met een school met voldoende kinderen. Een zeg maar ‘kleine kern’ waarvoor de gemeente zeker aandacht heeft. Wethouder Ivo Berghuis geeft aan dat hij weet van de plannen en dat het zijn aandacht heeft. Naast dorpshuis de Trefkoel in Gasselte heeft dorpshuis de Eekhof prioriteit. Er zal ook gekeken worden naar de eigen bedrage: bijdragen komen nu al binnen door de opbrengst van bijvoorbeeld de organisatie van reeds genoemde wandelevenementen en kan bijvoorbeeld ook komen uit het aanschrijven van fondsen.

Het inrichtingsplan Geelbroek is gericht op vernatting, maar in het gebied vindt ook gaswinning plaats. Bewoners en boeren zijn verbonden aan het thema. Voor een deel van de inwoners wordt dit pas een onderwerp als er schade aan eigendommen uit voort vloeit. Dat roept vragen op hoe effecten van elk zich tot elkaar verhouden en of er daardoor onduidelijkheid kan ontstaan over aansprakelijkheid voor schade. Kijkend naar de provincie Groningen en in onze eigen gemeente naar bijvoorbeeld Annerveenschekanaal geeft onduidelijkheid over wie je aansprakelijk kunt stellen en de afhandeling ervan ‘onrust’ bij bewoners. Wethouder Berghuis vertelt dat er wel gesproken wordt met de agrariërs, maar nog niet met bewoners in het gebied. De zorg die hier uitgesproken wordt, wordt in ieder geval herkend door de aanwezige volksvertegenwoordigers.

Net als in andere dorpen in Aa en Hunze horen we ook hier dat jongeren in hun gemeente willen blijven wonen. In de Broekstreek hebben jongeren belangstelling voor Tiny houses. De wethouder denkt in dit verlengde eerder aan het bouwen van appartementen in een boerderij. De gemeente heeft hier zeker aandacht voor. Gemeentebelangen zou graag buiten de bebouwde kom willen bouwen. Daar zijn veel regels aan verbonden omdat de bouwgrond ligt in of grenst aan een Natura 2000 gebied. We moeten goed kijken naar wat mogelijk en betaalbaar is.

Naast wat je ook bouwt is het hebben van glasvezel noodzaak. Door de aanleg van glasvezel is de WiFi verbeterd. De werking ervan laat nog wel eens te wensen over.

Nanno sluit de avond af en laat weten dat we op 27 maart aanstaande te gast zijn in dorpshuis de Kiep te Eexterveenschekanaal.

Facebook
Twitter
LinkedIn