Tiny houses in de gemeente Aa en Hunze

Eind januari 2022 ging de fractie van Gemeentebelangen Aa en Hunze een kijkje nemen bij de Schreierswijk in Gasselternijveen. 

De Schreierswijk is ontstaan in de 19e eeuw tijdens de ontginning van het Drents-Gronings veengebied. Vanuit het Stadskanaal werden in de eerste helft van de 19e eeuw de Gasselterboerveenschemond en de Gasselternijveenschemond gegraven. Loodrecht op deze monden werden de zogenaamde wijken gegraven. De Schreierswijk is een van deze wijken. Aan de Schreierswijk hebben ooit de eerste sociale huurwoningen van de voormalige gemeente Gasselte gestaan. In januari 2022 keken we naar een leeg stuk grond met nog steeds een ‘woonbestemming’. Een stuk grond dat zich in onze ogen uitstekend zou lenen voor Tiny Houses.

Na het bezoek aan de Schreierswijk bezochten we diezelfde dag een drietal verschillende Tiny Houses woonvormen in de provincie Groningen. 

Voor ons als fractie van Gemeentebelangen werd de Schreierswijk de mogelijkheid om Tiny Houses te realiseren. 

Het duurde wel even maar het is zover gekomen:

Nadat dorpscoöperatie de Brug uit Gasselternijveen al in 2021 een plan voor de realisatie van Tiny Houses in het dorp ingediend had, duurde het even voordat de gemeente reageerde. De gemeente Aa en Hunze wil nu een proef (pilot) starten voor het realiseren van Tiny Houses. Er is gekozen voor een pilot, omdat dit een nieuwe woonvorm is voor onze gemeente. Met deze pilot wil de gemeente onderzoeken of er belangstelling voor deze woonvorm is en hoe daar in onze gemeente invulling aan gegeven kan worden. 

Uit onderzoek is gebleken dat de Schreierswijk voor maximaal 10 jaar ingezet kan worden voor deze woonvorm. De locatie is eigendom van de gemeente en is daardoor met name geschikt voor deze pilot. 

De gemeente start met een onderzoek naar de belangstelling voor de uitgifte. Een van de voorwaarden is dat de zes kavels uitgeven worden in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).  De voorwaarden zijn beschreven in het kabelpaspoort (www.aaenhunze.nl/tinyhouses) .

Op de gemeentelijke website kan belangstelling aangegeven worden. 

Facebook
Twitter
LinkedIn