De gemeente Aa en Hunze laten bruisen met LEADER

Het is niet dat er niets gebeurd in onze gemeente, een beetje suf is het af en toe wel, er mag wel eens ‘gestoft’ worden. Wie weet wat voor goede ideeën er nog onuitgevoerd bij inwoners op de plank liggen of dat de bezoekers vanavond met verrassende ideeën komen.
Dus op de fiets naar het ‘plattelandscafé’ in MFC Boerhoorn te Rolde. Buiten wappert een niet te missen vlag met de naam en het beeldmerk van LEADER, een Europees subsidie-, kennis-, én actieprogramma voor een vitaal platteland. Want LEADER gaat niet alléén over subsidies. Het gaat om eigen inwoners die experimenteren en leren, die hun kennis en ervaring met elkaar delen. LEADER is een programma  voor de regio, maar vooral ook ván de regio. Van iedereen. Bewoners, ondernemers en gemeenten. Het LEADER-programma staat daarom niet op zichzelf. Het is een drijfwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen door mensen samen te brengen, het proces op gang te brengen en stimuleren dat er dingen gebeuren.
Eenmaal binnen zijn er Lokale Actiegroep (LAG) vertegenwoordigers. Het zijn bewoners, ondernemers en gemeenten die samen de trekker vormen van het LEADER-programma. Zij verbinden, werken samen en zijn een soort van voorlopers. Zij vangen de geïnteresseerde ‘gasten’ op in twee zaaltjes. In de ene is een algemene presentatie over LEADER en in het andere zaaltje kunnen de gasten direct in gesprek met de LAG over hun vernieuwend en onderscheidend plan om de (vrijetijds)economie en leefbaarheid te versterken. Ideeën voor een toekomstbestendig platteland.

Aan welk soort ideeën denken ze dan bij LEADER?

> Nieuwe zorginitiatieven die aansluiten bij de behoefte in het gebied 
> Benutten van vrijkomende gebouwen voor andere bedrijvigheid of nieuwe woonvormen  
> Samenwerking tussen landbouwbedrijven, ondernemers en inwoners uit de omgeving, bv over klimaat, biodiversiteit of verbreding 

> Duurzame, circulaire en toekomstbestendige voorzieningen

Men organiseert het plattelandscafé om projectideeën met elkaar uit te wisselen, elkaar te inspireren en elkaar verder te helpen. Samen kunnen we ons platteland mooier en vitaler maken. Voor goede ideeën is bovendien geld beschikbaar vanuit LEADER.

Het is goed om te zien dat er leden van onze vereniging zijn die direct in gesprek gaan met de LAG medewerkers. Hun idee en visie daarop is goed. Om in aanmerking te komen voor LEADER-subsidie moet het In de uitvoering nog beter. Iemand met ervaring schuift aan en tipt om te gaan kijken in een ander dorp. Op het goede spoor gezet en met wat hulp brengen ze hun idee vast en zeker verder. In het verleden was er de nodige scepsis ten aanzien van LEADER, te ingewikkeld, er wordt te veel gevraagd, het duurt te lang enzovoorts. Wel jammer dat bij de ideeën waarbij men aan denkt, de dorpshuizen niet genoemd worden. Maar LEADER heeft geleerd van het verleden en doet haar best en we hopen dat ze daar toch aandacht voor hebben.
Het is geen cadeautje dat je zomaar krijgt, je moet er wat voor doen. Als je het samen doet kom je gewoon veel verder. Gewoon doen!
www.leaderdrenthe.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn