Dorpsbezoek Nieuwediep

Dorpsbezoek aan “de parel tussen Drenthe en Groningen”: Nieuwediep!

Nieuwediep is ontstaan tussen 1800 en 1833 rond een kanaal dat oorspronkelijk bekend stond als het Gieterveens- of Bonnerkanaal. Later werd het vernoemd naar het kanaal zelf. De inwoners waren veenarbeiders die later in de steenfabriek werkten. Deze sloot in 1972.
De spoorlijn van de voormalige Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij, nu gebruikt door de Stichting Stadskanaal Rail voor stoomtreinen, loopt door het dorp en volgt de Semslinie, de historische grens tussen de provincies Groningen en Drenthe. Het gebied herbergt ook het “Groot gat”, een uniek natuurgebied ontstaan door zandafgravingen voor de spoorlijn.
Door toenemende vergrijzing van het dorp daalde het aantal leerlingen. Om die reden werd de school in 1995 opgeheven en heeft het na de sluiting de bestemming van buurthuis gekregen.
Het is hier, in de Schalm, waar inwoners van Nieuwediep ons hartelijk ontvangen, waar we horen wat er leeft, wat de inwoners bezig houd, wat er goed is of beter kan.

Nieuwediep is opgenomen in het Wandelknooppunt netwerk van Drenthe. Dat is mooi, maar het kan beter door bijvoorbeeld het verbeteren van het wandelpad. Het onderhoud van het ‘bosje’ van Nieuwediep verdient eveneens aandacht. Ook als het over ‘Rustpunten’ gaat en of dat past bij Nieuwediep is de toeristisch regisseur iemand die inwoners verder kan helpen. We wisselen vanavond de contactgegevens uit. Maak in overleg een plan en gebruik het Leefbaarheidsfonds van Aa en Hunze.

Aan de hand van kaarten worden we door een bevlogen inwoner meegenomen in het ontstaan en aanleg van diverse wegen, kanalen, bruggen, een spoorlijn, nieuwe bredere wegen en heel veel wegen die de leefbaarheid van Nieuwediep er niet beter op gemaakt hebben.
De geschiedenis wordt duidelijk en zeer informatief verhaald van uit het historisch perspectief met als boodschap: denk eerst goed na voor je ergens aan begint. De aanleiding is de verbetering van de weg Anderen-Rolde wat gekopieerd kan worden tussen De Hilte-Nieuwediep. De ligging van Nieuwediep maakt dat verbeteringen gezamenlijk genomen moeten worden door twee provincies, een waterschap en meerdere gemeenten. Binnenkort komt er een brief naar alle fracties. Wij geven mee dat de ideeën die er leven iets kan zijn voor Nij Begun. Binnenkort worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin gevraagd wordt naar de wensen van inwoners. Maak daar gebruik van.

Nieuwediep wil bewust geen graskeien langs de weg. Als die er liggen gaan weggebruikers nog harder rijden en ze geven veel ‘geluidsoverlast’. Er wordt te hard gereden, er wordt over de stoep gereden, de paaltjes om dit te voorkomen zijn omvergereden, Nieuwediep wordt gebruikt als sluiproute: de snelheid in Nieuwediep is het grootste pijnpunt. Men heeft verschillende verbeteringen die op korter termijn uitgevoerd zouden kunnen worden en ook suggesties: bv kan de tijdelijke weg die er voor de aanleg van de windmolens is geweest niet worden hersteld ten behoeve van het landbouw verkeer? Snelheid heeft zeker onze aandacht!

De riolering aan het begin van Nieuwediep (gezien vanaf Bareveld) wordt vernieuwd. De voetpaden en inritten naar de woningen gaan eruit. Dorpsbelangen heeft hierover contact met de gemeente: er kan besproken worden hoe de ‘nieuwe’ inritten eruit moeten komen te zien. Hoe het eruit moet komen te zien moet bekend zijn voordat de aanbesteding begint.

Buurthuis de Schalm heeft al een aantal zonnepanelen. Men is wel bezig met verduurzamen. Het zou fijn zijn dat men heel concreet advies zou krijgen om met zo weinig mogelijk stappen een goed rendement te kunnen halen. We geven mee dat men kan buurten bij de Badde in Annerveenschekanaal, die hebben hierover contact met de gemeente en ook de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) kan men benaderen als het om energie & verduurzaming gaat. Ze kunnen ook helpen bij fondsen en subsidies.

Jongeren, zeggen zich te redden, we wijzen op het bestaan van de Jongerenraad in Aa en Hunze. Dan gaat het over de Semsspelen die er vroeger in Nieuwediep georganiseerd werden. Sommige dorpen organiseren nog wel een spel- en sportweek. Vraag eens rond bij andere verenigingen van Dorpsbelangen. Er is ook geld beschikbaar vanuit het Sport- en Beweegakkoord, er zijn drie data dat een aanvraag ingediend kan worden: voor 23 mei, voor 12 september en voor 7 november. Een aanvraagformulier is te vinden op www.aaenhunze.nl/sportakkoord

Als het hier aan tafel vanavond gaat over de diverse potjes waar men wel of geen geld uit kan krijgen als het om mijnbouwschade gaat blijkt dat er veel onduidelijk is en dat inwoners zich ook ongelijk behandeld voelen. Men wil graag dat er echt iemand komt kijken! We adviseren eerst op een maandag naar Dorpshuis de Badde in Annerveenschekanaal te gaan. Daar heeft het instituut Mijnbouwschade een steunpunt. Hier kun je informatie krijgen over de verschillende regelingen , kun je je verhaal kwijt en kun je hulp krijgen bij het aanvragen van schadevergoeding.
Een routekaart met daarop alle regelingen is in de maak en per regeling staat daar dan bij wat je precies moet doen.
Aanstaande woensdagavond 24 april is er een bijeenkomst in Gasselternijveen waar Twijnstra Gudde de inwoners vraagt naar hun wensen met betrekking tot de nog aan te leggen spoorlijn. Van harte welkom. Het doet ons goed te horen dat een aantal hier aanwezige inwoners daar naar toe gaan.
Zo komen we aan het eind van een zeer gevarieerde avond waar alle sporen uit het verleden, inclusief een linie, over water en wegen op de grens van Drenthe met Groningen, gewoon samen komen als het bewoners betreft. Bestuurlijk, over gemeentelijke en provinciale grenzen heen kijkend en beter samenwerken komt het gebied ten goede. Aan de “kracht van de bewoners” zal het niet liggen, zij gaan er met elkaar gewoon voor.

Het bezoek aan Nieuwediep is voorlopig ons laatste bezoek. In het najaar pakken we de draad weer op.

Facebook
Twitter
LinkedIn