Samen boeren in Aa en Hunze

In Anderen, bij Nieuw Altinge, worden we gewezen op waar geparkeerd mag worden en maken we kennis met de dochter des huizes.
Eenmaal binnen in de gezellige ontvangstruimte werken we onder leiding van het bestuur de jaarlijkse Algemene LedenVergadering 2024 af waarna Geertje Enting enthousiast het podium overneemt.

Geertje, haar man Albert Jan Knijp en hun drie kinderen van Nieuw Altinge in Anderen (Drenthe) leiden samen een melkvee, akkerbouw- en loonbedrijf dat midden in het Nationaal Park Drentsche Aa en dichtbij Natura 2000 gebieden ligt. Het gemengde bedrijf in combinatie met de grondsoort en omgeving waarop zij als gezin boeren, maakt de overstap naar een meer natuurinclusief en/of regeneratief bedrijf. Dat betekent: de natuur voor je laten werken en meer gebruik maken van wat de omgeving biedt.

Op Drentse zandgrond wordt al generaties lang een landbouwpraktijk toegepast waarbij akkerbouw en veehouderij samenwerken door een ruime teeltrotatie. Dit betekent dat boeren gewassen afwisselen op elkaars grond, wat goed is voor de bodem, het bodemleven en de biodiversiteit. Het werkt als een regio-kringloop waarbij boeren samen verantwoordelijk zijn voor de bodem van alle percelen. Deze aanpak sluit aan bij moderne landbouwvisies en klimaat- en biodiversiteitsdoelen, waarbij minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een gezonde bodem centraal staan.

Dat de bodem het belangrijkste kapitaal is voor een boer, geldt ook voor Albert Jan en Geertje. Ze werken daarom aan een sterke bodem met een groot vochtvasthoudend vermogen. Met hun eigen Ovlac Ecoploeg (hiermee ploegen ze minder dan 15 cm diep) met Morenokopeg (dit is voor de grondbewerking van de bovenste laag, maakt de gewas resten kapot en egaliseert) zien ze positieve veranderingen in de bodem doordat je minder diep roert in het bodemleven. Albert Jan en Geertje passen niet standaard glyfosaat toe vanwege de negatieve effecten op biodiversiteit en de maatschappelijke discussie. Op een bedrijf als Nieuw Altinge betekent samenwerken in de ogen Albert Jan en Geertje: een natuurorganisatie maait zijn eigen gronden en voert het maaisel onder andere af naar Nieuw Altinge. Het natuurmaaisel is goed voor het Organische Stofgehalte van de bodem.

Eiwit van eigen land is invulling geven aan een maatschappelijke vraag, zeggen Albert Jan en Geertje. Daarom telen ze eigen (kracht)voer voor hun koeien. Doordat Albert Jan vanwege zijn akker- en loonbedrijf een ruime mechanisatiegraad heeft kan hij zelf al het werk doen. “Qua kosten en arbeid zien wij nog geen grote voordelen, maar wél voor de omgeving”. Eiwit van eigen land betekent voor Albert Jan een ruime gewasrotatie met diverse eiwit- en zetmeelgewassen en kruidenrijk grasland met vlinderbloemigen en kruiden. Hij ziet dat dat positief is voor de bodem: een betere beworteling, hoger organische stofgehalte en een rijker bodemleven.
‘De bodem is het begin van alles. Ben je goed voor je bodem, dan ben je ‘lief’ voor het bodemleven en alle andere vormen van biodiversiteit in en om je bedrijf.’

Waar Geertje vooral het verhaal van ‘de bodem’ , de samenwerking en het organiseren van bedrijf en gezin, waarin je altijd aan staat, deelt met haar toehoorders is Albert Jan van het ‘uitvinden’ van nieuwe techniek en van het uitproberen van nieuwe teelten. Zo deelt hij graag zijn kennis en ervaring met mengteelten tarwe-veldboon en gerst-erwten, zonnebloemen, stokbonen in mais, koolzaadteelt, soja en veldbonen.

Kortom: dit bedrijf is een ‘manier van leven’ waarin mens en bodem de basis vormen. De natuur voor je laten werken en meer gebruik maken van wat de omgeving biedt, is hun tweede natuur geworden, het is in hun beider bloed gaan zitten. Als Geertje spreekt over de kinderen in dezen dan is het dat bloed kruipt waar het niet gaan.

De toekomst is ongewis maar wat ons duidelijk is geworden is dat er geen schakel gemist kan worden in samenwerken binnen de ‘regio-kringloop’. Het omvormen naar een meer natuurinclusieve landbouw gaat niet op voor elk boerenbedrijf en ook niet voor elk gewas dat je zou kunnen verbouwen. Voor Albert Jan, Geertje en hun kinderen is het een vorm van boeren wat ze samen vol passie doen. Het past gewoon bij hun.

Facebook
Twitter
LinkedIn