Het Startpunt naar Jouw Thuis!

Onlangs werd de gemeenteraad van Aa en Hunze geïnformeerd over de werking van Thuiskompas, een platform dat woningzoekenden helpt bij het vinden van sociale huurwoningen in Drenthe en omgeving. De presentatie gaf een inzicht in de huidige woningmarkt en de uitdagingen waar woningzoekenden in de gemeente voor staan.

Aa en Hunze werkt samen met twee woningcorporaties: De Volmacht en Woonborg. De Volmacht beheert 1504 woningen in de voormalige gemeenten Gasselte, Gieten en Rolde, terwijl Woonborg 391 woningen beschikbaar heeft in de voormalige gemeente Anloo. In het afgelopen jaar heeft De Volmacht 92 woningen toegewezen aan nieuwe huurders en Woonborg 17 woningen.

In totaal staan er 2665 woningzoekenden ingeschreven bij de gemeente Aa en Hunze, waarvan 428 actief op zoek zijn naar een woning. Deze woningzoekenden reageren op het beschikbare aanbod van de woningcorporaties. De leeftijdsgroep 18-54 jaar telt 320 actieve zoekers, terwijl 107 zoekenden 55 jaar of ouder zijn. Het aantal reacties op vrijkomende woningen is aanzienlijk: een vrijstaande woning in Gieten trekt bijvoorbeeld 386 reacties, terwijl een tussenwoning in Annen 232 reacties ontvangt.

De redenen voor het weigeren van een woning variëren. Veelvoorkomende redenen zijn een voorkeur voor een andere woning, nog niet willen verhuizen, een ongunstige ligging, het ontbreken van voorzieningen of persoonlijke omstandigheden. Bepaalde woningtypen zijn minder in trek, zoals eengezinswoningen in hoogbouw in Gieten, seniorenwoningen in Anloo, en woningen voor 1-2 persoonshuishoudens en senioren in Eext.

Van de nieuwe huurders komt 34% uit Aa en Hunze zelf, terwijl de rest uit andere gemeenten afkomstig is. Bij 24% van de toewijzingen is sprake van urgentie of behoren de huurders tot voorrangsgroepen. De prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties bepalen dat 20% van de vrijkomende woningen wordt toegewezen aan specifieke doelgroepen, zoals statushouders.

Uit de cijfers blijkt dat er jaarlijks slechts een beperkt aantal woningen vrijkomt, wat betekent dat er onvoldoende woningen zijn om aan de vraag te voldoen. Dit leidt ertoe dat slechts een klein deel van de ingeschreven woningzoekenden in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Bovendien is er vaak een mismatch tussen vraag en aanbod: op de 109 vrijgekomen woningen reageerden maar liefst 421 ingeschreven woningzoekenden.

Samenvattend:

   •    Er zijn onvoldoende vrijkomende sociale huurwoningen.
   •    Het aantal woningzoekenden dat reageert op beschikbare woningen is groot.
   •    Slechts een kleine groep woningzoekenden komt daadwerkelijk in aanmerking voor een woning in Aa en Hunze.
   •    Er is een grote discrepantie tussen vraag en aanbod.

In de ogen van Gemeentebelangen Aa en Hunze staat de gemeente Aa en Hunze voor de uitdaging om de beschikbaarheid van sociale huurwoningen te vergroten en beter aan te laten sluiten op de vraag van woningzoekenden. Thuiskompas speelt hierbij een cruciale rol door woningzoekenden te helpen bij hun zoektocht naar een geschikte woning.
Gemeentebelangen heeft het college gevraagd wat zij de komende tijd gaan doen om inwoners uit onze gemeente meer kans te geven op het verkrijgen van een vrijkomende en passende sociale huurwoning. Tevens hebben we gevraagd of het college zorg wil dragen dat de in aanbouw zijnde levensloop bestendige sociale woningen in Gieten waarvan er in 2024 en 2025 in totaal 52 woningen gereedkomen worden toegewezen aan woningzoekenden uit onze gemeente. Het spreekt voor zich dat we graag willen weten hoe en in welke mate het college dit wil doen en zo zij dat niet wil, waarom niet.

Door: Henk Heijerman

Facebook
Twitter
LinkedIn