De ‘Dorps Tamtam’

Door: Ina Oortwijn

In kleine dorpjes en buurtschappen wordt geroddeld. Tenminste bij stedelingen heerst de gedachte dat in kleine dorpen iedereen alles van elkaar weet, alles van elkaar ziet en elkaar dus in de gaten houdt. Er wordt op kaartavonden van de visclub, bijeenkomsten van de plattelandsvrouwen en – niet te vergeten – verjaardagen stevig geroddeld.

Volgens een artikel in de Volkskrant heeft roddelen een hele belangrijk sociale functie. De schrijver hiervan noemt het constructief roddelen. Pesten is negatief, maar roddelen is vertrouwen uiten vanuit onderbuikgevoelens. Door met deze gevoelens naar buiten te treden kan je je mening toetsen aan die van een ander en misschien stel je je mening dan bij. Een belangrijke functie van roddelen is het aangaan van een sociale binding. Wie roddelt er over wie. Bepaalde groepen over bepaalde groepen. De warme kant van de familie over de koude kant. Roddelen is een bindmiddel.

Aan roddelen kleeft een negatief imago. Kwaadsprekerij, iemand zwart maken. Maar dat is niet altijd zo. In kleine dorpjes is roddelen onmisbaar en wordt het ook wel eens de ‘Dorps Tamtam’ genoemd. Via deze tamtam worden kleine en grote nieuwtjes het dorp ingebracht. Nu zijn veel van die nieuwtjes gewoon prietpraat en kleine ergernissen, maar het is wel goed dat deze worden uitgesproken en gedeeld. Het kan ertoe leiden dat iemand op een persoon afstapt waarover geroddeld wordt en dan op de man/vrouw afvraagt: “ Hoe gaat het ermee?”. Gevolgd door: “Zullen we eens een kopje koffie drinken?” Dit kan enorm helpen. Maar soms betreffen het grotere zaken welke opgelost dienen te worden, want anders kan de boel in een kleine gemeenschap escaleren. Dan is de schade moeilijk te herstellen en blijft dit als een ondergrondse veenbrand smeulen.

Daarom is het zo belangrijk om te luisteren naar het tromgeroffel van de ‘Dorps Tamtam’. Wat zingt er rond in een dorp? Is er heibel in een buurt omdat er mensen wonen met een paar honden die de buurt wakker houden met hun geblaf? Zijn er mensen die zich ongerust maken over een buurtbewoner die zich steeds meer terugtrekt en afzondert? Dreigen er in of op het dorp voorzieningen te verdwijnen waardoor de leefbaarheid in het gedrang komt?

Zodra het mogelijk is komen wij graag weer voor een dorpsbezoek naar u toe. Sla dan op de trommel en laat u horen!

Facebook
Twitter
LinkedIn