Democratie of rechtspraak

Door: Bertus Reinders

Steeds vaker komen we tegen dat inwoners het niet eens zijn met een genomen besluit. Omdat er iets in hun directe omgeving gaat gebeuren, of om een totaal andere reden. Steeds vaker hebben we te maken met omwonenden die naar de rechter stappen, al dan niet met de juiste argumenten. En steeds vaker bepaalt de rechter of een door de raad genomen besluit juist is of niet. Dit is een landelijke trend.

De situatie zet de boel op slot

De Raad van State wordt overstelpt met beroepszaken. Waardoor zelfs eenvoudige zaken soms meer dan een jaar liggen te wachten op een uitspraak. Dit betekent hogere lasten voor de gemeente, de initiatiefnemers en dus de inwoners. Denk aan het tegenhouden van een bestemmingsplan dat de bouw van woningen mogelijk moet maken. Door de vertraging worden woningen uiteindelijk later gebouwd voor veel meer geld. Daarnaast vertraagt het de verlichting van de druk op de woningmarkt. Zo maar een voorbeeld uit vele. De kosten rijzen de pan uit, de ambtenaren komen niet meer toe aan hun eigenlijke werk, want het vergt heel veel tijd, waardoor termijnen verstrijken en andere plannen niet worden uitgevoerd.

Gaan we te ver in Nederland?

Begrijp het niet verkeerd. Iedereen heeft het recht naar de rechter te stappen. Maar weet dat ieder raadslid bij elk voorliggend vraagstuk een afweging maakt. Zich verdiept in soms lastige materie. Als raad zijn we weken, soms maanden, bezig. We hebben discussies gevoerd, belanghebbenden gesproken, ter plaatse gekeken om vervolgens een weloverwogen besluit te nemen. Als iedereen in aanloop naar de besluitvorming heeft kunnen meepraten en belangen goed zijn afgewogen, dan kan het wat ons betreft niet zo zijn dat als men het met het besluit niet eens is, men de uitvoering kan frustreren door een gang naar de rechter. Het is niet zo gek dat we af en toe eens denken ‘Leg alles direct maar bij de rechter’. Gaat het niet te ver in Nederland?

We gaan voor het algemeen belang

Een raadslid denkt aan het algemeen belang. Dit gezichtspunt kan natuurlijk van partij tot partij of zelfs van raadslid tot raadslid verschillen. Wij bepalen ons standpunt in het belang van onze kiezer, daar zijn wij van overtuigd. Eens in de vier jaar houden we verkiezingen in onze gemeente. Eens in de vier jaar kun je gebruik maken van jouw democratisch recht. Partijen doen hun stinkende best een verkiezingsprogramma te schrijven dat aanslaat bij de stemgerechtigde inwoners om hier vervolgens uitvoering aan te geven. Stemmen voor die partij die het beste bij jou past is ieders democratisch recht. De stemmer bepaalt wie in het land, de provincie en in jouw gemeente de besluiten neemt. Ook die raad, die jij samen met de andere stemgerechtigde inwoners, koos.

Laad de raad besluiten nemen en gas geven

Dus geef de gemeenteraad het mandaat besluiten te nemen. Zorg dat de gemeenteraad er weer toe doet. Want ja, we willen een gemeenteraad. We willen raadslid zijn en er toe doen. We willen goede besluiten nemen en we willen gas geven. Er moet heel veel gebeuren en er is een groep mensen die daar weloverwogen de schouders onder wil zetten. Laat deze mensen dit werk dan ook uitvoeren!

Facebook
Twitter
LinkedIn