Eenzaamheid in Aa en Hunze

Door: Piet Wolters

Omdat het van donderdag 30 september tot donderdag 7 oktober jl. de Week tegen Eenzaamheid 2021 was, hebben we samen met de fractie van GroenLinks geprobeerd zowel de wethouder als de gemeenteraad te overtuigen van de meerwaarde van het oprichten van een lokale coalitie tegen eenzaamheid.

Samen met Marie-Claire Neesen van Groen Links had ik het voorrecht om op 30 september jl. een heuse informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad te mogen organiseren. Voor het inhoudelijke gedeelte hadden we een expert, hoogleraar Willy Oldengarm, uitgenodigd. Helaas was ze door omstandigheden verhinderd en moest ze zich laten vervangen door Saskia Roest.

Hoewel mevrouw Roest een goed en gedegen betoog afstak, kon ze verschillende raadsleden niet helemaal overtuigen van de ernst van de zaak. Dat kwam mede doordat percentages ter discussie gesteld werden, terwijl het niet werkelijk relevant hoeveel mensen er eenzaam zijn, maar veel meer dat er mensen eenzaam zijn. Ook in Aa en Hunze!

Carla IJntema vertelde vervolgens over haar praktijkervaringen in Gasselternijveen. Als buurtwerker van Impuls is ze betrokken bij een werkgroep van de aldaar immer actieve dorpscoöperatie. De werkgroep met de fraaie naam ‘In ’t veen sta je niet alleen’ probeert al enkele jaren op allerlei manieren de eenzaamheid in het dorp tegen te gaan. Hoewel eenzaamheid nooit verdwijnen zal en het probleem ook niet opgelost kan worden, is er in Gasselternijveen toch sprake van een enigszins succesvolle aanpak.

Hoewel uiteindelijk het voorstel om een lokale coalitie te vormen, waarbij de gemeente zoals zou moeten een regisserende rol op zich neemt, niet massaal omarmd werd kijk ik toch terug op een nuttige bijeenkomst. Menig raadslid heeft een beter beeld gekregen van wat zich afspeelt op een gebied dat tot voor kort eigenlijk een beetje aan hun aandacht ontsnapt was. Wat betreft de lokale coalitie denk ik dat die er vroeg of laat komt. Dit omdat reeds bestaande initiatieven uiteraard ook ervaringen kunnen/zullen uitwisselen zonder het toeziende oog van de gemeente.

Facebook
Twitter
LinkedIn