Veilig fietsen door het Hunzedal

door fractielid Greet Oosterhuis

Het lijkt nog maar net geleden dat de Hunze als een kaarsrechte lijn door de aardappelvelden liep. Natuur was in het Hunzedal in geen velden of wegen te bekennen. Twintig jaar geleden zette het Drentse Landschap hier de eerste schep in de grond, omdat er wel degelijk kansen waren voor natuur. Simpelweg door het beeksysteem te herstellen en de Hunze de ruimte te geven. Beek en beekdal zijn onherkenbaar veranderd.

Met de aanleg van ‘natte natuur’ kwam ook de vraag naar de ontsluiting van het gebied voor wandelaars en fietsers. De meeste wegen verbinden het veen met het zand door wegen van oost naar west. De dorpen, met hun veelal kenmerkende lintbebouwing, worden nog steeds met elkaar verbonden door wegen van noord naar zuid. Van meet af aan was er de wens een fietspad langs de meanderende Hunze aan te leggen. De gemeente heeft altijd aandacht voor de mogelijkheden hiertoe gehad. En misschien is het wel de enige manier voor een veilige fietsverbinding van Spijkerboor, (Oud) Annerveen naar Eexterveen.

Een veilige fietsverbinding is hier namelijk nog niet en lijkt lastig realiseerbaar. Ons college is hier al enige tijd op onderzoek. We moeten breed kijken naar kansen. Wat zou het mooi zijn als er een veilig fietspad aangelegd kan worden, welke ook nog eens toeristisch aantrekkelijk zou zijn. In de dorpen is er gezien de bestaande bebouwing geen ruimte voor een volledig vrij liggend fietspad. Het aan te leggen fietspad doorkruist voortuinen, vele inritten en zo’n 20 landbouwpercelen en er zullen bomen gekapt moeten worden. Eigenaren zullen mee moeten werken. Een alternatief ligt gelegen langs de Hunze zelf. Maar ook daar moeten partijen grond beschikbaar stellen.

Tijdens de begrotingsvergadering diende de PvdA een motie in waarin men de wethouder vroeg actie te ondernemen. In een stemverklaring hebben we als voltallige fractie laten weten dat we het eens zijn met de inhoud van de motie, maar dat we deze niet kunnen steunen. Onze wethouder kijkt namelijk al naar de mogelijkheden om tot genoemd fietspad te komen. Wij rekenen binnenkort op een voorstel. Een veilig fietspad, eventueel door het Hunzedal.

Meer weten over de ontwikkeling van het Hunzedal? Bekijk dan het filmpje over de landschapsvisie, mede opgesteld door de gemeente Aa en Hunze.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn