Historie

De laatste jaren zijn de lokale partijen landelijk behoorlijk in opkomst. Onze Combinatie Gemeentebelangen is echter niet van de laatste jaren. Daarvoor moeten we vele jaren terug in de geschiedenis, bijna 90 jaar.

Al in de voormalige gemeenten kenden we lokale partijen. Veelal ontstaan uit een afsplitsing van de gevestigde politieke partijen. In Rolde gaat dat zelfs terug tot vóór 1931. In 1962 ontstond Gemeentebelangen in Gieten en in Gasselte in 1965. In Anloo waren er zelfs twee lokale partijen. Vanaf 1978 Gemeentebelangen en daar kwam in 1984 de Combinatie Zanddorpen bij. Deze laatste is ontstaan vanuit de verenigingen en commissies dorpsbelangen van de dorpen Anloo, Anderen, Gasteren en Schipborg.

De huidige Combinatie Gemeentebelangen ontstond bij de herindeling in 1998, toen de vier voormalige gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde werden samengevoegd tot gemeente Aa en Hunze. De naam is een samenvoeging van Gemeentebelangen en de Combinatie Zanddorpen. Officieel heten we dus Combinatie Gemeentebelangen, maar inmiddels noemen we onszelf Gemeentebelangen Aa en Hunze.

Meer informatie over de historie van Gemeentebelangen Aa en Hunze