Ons bestuur

Ons bestuur is een afspiegeling van de leden van Gemeentebelangen. Zij ziet erop toe dat de fractie haar taak naar behoren uitvoert. Er is nauw contact tussen de fractie en het bestuur. Eigenlijk legt de fractie via het bestuur verantwoording af aan de leden van Gemeentebelangen.

Harm Groen (voorzitter)
Esweg 30
9461 HP Gieten
mobiel: 06-31 037 337
groengieten@gmail.com
Hellen Lensing
Schoolstraat 8
9443PC Schoonloo
mobiel: 06-28 178 688
hellen1985@hotmail.com

Rikus Harms 
Naweg 17
9463 PG Eext
mobiel: 06-30 965 432

harmsrikus@gmail.com

Harry Hoiting
Schoolstraat 19
9461 AA Gieten
mobiel: 06-45 195 188
hh.hoiting@hotmail.com