Dorpsbezoek Annen

Ons eerste dorpsbezoek in 2024 brengen we aan Annen. Één van de vier grotere kernen die onze gemeente rijk is. Annen is gelegen op de Hondsrug en was tot de vorming van de gemeente Aa en Hunze de hoofdplaats van de voormalige gemeente Anloo.
Midden in Annen ligt de grootste grasbrink van Europa. Hunebed D9 is door de eeuwen heen ook binnen de dorpskern komen te liggen. Annen heeft een veelheid aan voorzieningen met op de Hondsrug naar het westen toe het nationaal park de Drentsche Aa en naar het oosten de Hunzevallei. Annen is in 2013 verkozen tot het leukste dorp van Drenthe. Daar heeft de voorzitter van vanavond, Rabbe Vedder, woonachtig in Annen, zijn steentje ook aan bij gedragen.
Vanavond mogen we ons verheugen op een vrij grote opkomst van inwoners die graag met ons in gesprek gaan. Enige aandrang daartoe is niet nodig. Zie hier het resultaat.

In Annen leeft de wens om de ijsbaan, eigendom van WMD, te verharden. Dit om de baan ook te kunnen gebruiken voor andere sporten. De kantine van de ijsbaan zou ook vaker benut gaan worden. Het onderwerp sluit aan bij de gedachte die er in het dorp leeft om te komen tot een nieuw en duurzaam gebouw voor alle sporten. Naast deze wensen wordt ons duidelijk meegegeven dat het zwembad, verduurzaamd zou moeten worden. De wethouder zegt toe uit te zoeken wie over bovenstaande zaken in het gemeentehuis het aanspreekpunt is.

Een aantal jaren geleden heeft het dorp Annen zelf een plein gerealiseerd naast de sporthal. Er is daar van alles neergezet. Voor jong een speeltuin, voor oud, een beweegtuin. Een actief plein, bedoeld om bij te dragen aan ontmoeten en het aangaan van sociale contacten. Vanaf het begin (2019) is er sprake van brandjes stichten en vernielingen. Er is wel geld voor onderhoud maar niet voor vervangen van toestellen. Daarvoor verwijzen we naar het leefbaarheidsfonds. Over zorgen over toenemend drugsgebruik verwijzen we naar de jongerenwerker van Impuls. Vandalisme nemen we mee naar de politiek. Het komt in meerdere dorpen voor en daar moet iets aan gedaan worden. Daarop vooruitlopend geven we aan dat er 14 maart een informerende bijeenkomst is over veiligheid. Voorafgaande aan de bijeenkomst is er de mogelijkheid om in te spreken. Maak als dorp vooral gebruik van die mogelijkheid, gewoon doen!

Al meerdere keren is er vanuit het dorp aangegeven dat er een bewegwijzeringsbord met richting ‘Spijkerboor’ ontbreekt. De wethouder kaart dit morgen direct aan.

Woningbouw: inbreiden in Annen kan niet meer. Het gaat in Annen om uitbreiding. De gemeente wil zich richten op jongeren en senioren. Annen zegt dat er vraag is naar kleinere huizen. De gemeente wil kwalitatief goede huizen bouwen en die huizen moeten een zeer lange tijd gebruikt kunnen worden. De aanwezigen wijzen ons op de dorpsvisie die door Annen is opgesteld. Daarin staat waar gemakkelijk gebouwd kan worden. De wethouder kent de visie en zegt dat deze wordt meegenomen in de planvorming want dat er gebouwd gaat worden in Annen lijkt zo goed als zeker.

Is er geld beschikbaar voor bewoners van een wijk om zelf onderhoud te plegen? We vertellen dat er op dit moment onderzocht wordt of het instellen van dorpsbudgetten een optie kan zijn. Als daar meer over bekend wordt dan zullen verenigingen van Dorpsbelangen daarvan in kennis gesteld worden.

Over en weer informeren de aanwezigen elkaar over hoe politieke partijen georganiseerd zijn. Een lokale partij als Gemeentebelangen moet haar eigen broek op houden maar daar staat tegenover dat zij onafhankelijk is. Inmiddels is er ook een landelijk Kennispunt dat lokale partijen helpt: zo organiseren we samen twee avonden waarop inwoners die belangstelling hebben kunnen kennismaken met het werk van politieke partijen in het algemeen (1e avond) en in het bijzonder Gemeentebelangen (2e avond).

Het dorpshuis zoekt nieuwe pachters. De energierekening is gestegen. Het pand is van de gemeente. Het zou om meerdere redenen dus goed zijn dat het dorpshuis geïsoleerd wordt. Er is al eens over gesproken en dat behoeft een vervolg. Vertegenwoordigers van het dorpshuis pakken de handreiking van de wethouder om met elkaar verder te praten graag aan en zeggen toe zelf een afspraak te plannen.

De kwaliteit van fiets- en wandelpaden holt achteruit. De aanlag van glasvezel en de afwerking van het terug leggen van bijvoorbeeld klinkers of tegels heeft de rest gedaan. Alle dorpen klagen hierover.

Openbaar vervoer, blijft zorgenkind, steeds minder bussen en daardoor vollere bussen. Een brief met zorgen over metname lijn 51 zal de wethouder meenemen naar het overleg met het OV-bureau dat hij binnenkort heeft.

Zwembad en verruiming openingstijden. Om binnen te komen heb je een pasje nodig. Tip: gebruik dit pasje om te ‘meten is weten’. Zwembaden hebben de aandacht van de gemeente: op dit moment wordt er gekeken of de baden ‘bedrijfsmatiger’ aangestuurd kunnen worden, dus ook gewoon in Annen.

Kortom het was een mooie avond met veel inbreng vanuit een actief dorp. Een dorp met inwoners die samen de schouders er onder zetten.

Facebook
Twitter
LinkedIn