Dorpsbezoek Eexterveen

Verslag Eexterveenschekanaal

 Uit Kiepnieuws 2023

“Gemeentebelangen Aa en Hunze beginnen weer met het bezoeken van de dorpen. Ze horen graag wat er leeft, wat gaat er goed, wat kan beter, kunnen ze ergens iets betekenen.

Gaven ze aan en komen op maandagavond 27 maart 2023 naar de Kiep om met inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen in gesprek te gaan. Om 19.00 uur gaan de deuren open en om 19.30 uur legt Gemeentebelangen Aa en Hunze hun oor te luisteren maar staan ook iedereen te woord”.

Als we aan komen fietsen bruist het in dorpshuis de Kiep al van activiteiten. Negen inwoners van Bareveld en Eexterveenschekanaal (namens zich zelf of namens een vereniging) schuiven aan, drinken koffie of thee en smullen van een heus ‘bokkenpootje’ op z’n paasbest (geen donkerbruine maar gele chocolade). Roelof Brands zit de avond voor. Vanaf deze plaats wenst hij Nanno Pul beterschap.

Na een kort voorstelrondje (sommige aanwezigen kennen elkaar nog van vijf jaar geleden) is er geen aansporing nodig om iemand te laten vertellen wat er hier in Eexterveenschekanaal en Bareveld leeft.

Plaatsnaamborden van Bareveld en Wildervank worden regelmatig gestolen. Afgelopen vrijdag zelfs nog. Plaatsnaamborden en verkeersborden in het algemeen zijn erg in trek bij ‘verzamelaars’. Het ‘ontvreemden’ van borden is ons bekend. De inwoners weten de weg om hier melding van te maken te vinden en vanuit Bareveld heeft men vorige week hierover gesproken met burgemeester Hiemstra. Ze geven ons mee de borden op een door hun zelf beproefde manier vandaalbestendig te bevestigen.

Het rioolprobleem in het hofje met 10 woningen in Eexterveenschekanaal waar we vijf jaar geleden mee geconfronteerd werden is nog steeds niet naar volle tevredenheid van de bewoners verholpen. Ook de riolering van het monumentale pand ‘de Kazerne’ verdient aandacht. Wethouder Berghuis zegt de sprekers toe zich te verdiepen in het onderwerp riolering.

De Semsstraat (doorgaande weg vanaf Bareveld tot aan zeg maar het einde van Eexterveenschekanaal). Er wordt te hard gereden en de verharding zorgt voor lawaaioverlast in de huizen. De weg met diverse inritten naar de woningen toe is in belabberd slechte staat van onderhoud. De inwoners (Bareveld, Semsstraat en Veenhof) hebben gezamenlijk geschouwd, we krijgen het resultaat van de schouw op papier uitgereikt. De communicatie met de betrokken ambtenaar van de gemeente ( die vindt dat alles zo goed is en dat inwoners het zelf maar moeten oplossen) is inmiddels ver beneden peil zodat er van samenwerking geen sprake meer is. Wethouder Berghuis zegt toe binnenkort zelf naar Eexterveenschekanaal te zullen komen, een afspraak met het bestuur van de Kiep zal hij laten inplannen. Aandachtspunten voor Semsstraat: riolering, voetpad, afvalbakken, post brievenbus.

Petra Brands zal in Kiepnieuws een tip plaatsen: foto’s met tekst over iets wat verbeterd moet worden zijn eenvoudig te sturen aan mor@aaenhunze.nl (melding openbare ruimte).

Door het slechte wegdek is het mogelijk dat je schade blijft houden aan een woonhuis. Als je denkt dat de schade veroorzaakt wordt door de weg (trillingsschade) dan moet je de gemeente aansprakelijk stellen is de boodschap van de wethouder.

Speelvoorziening aan Veenhof? De werkgroep die zich hiermee bezig heeft gehouden bestaat niet meer. Op zoek naar mogelijkheden geven we mee om contact te zoeken met ‘contactpersonen dorpen’ van de gemeente. Zij weten alles op het gebied van ‘wijk-buurt-dorps’ initiatieven en kunnen helpen met bijvoorbeeld het verkrijgen van subsidie vanuit het door Gemeentebelangen in het leven geroepen Leefbaarheidsfonds.

Het Grevelingskanaal mag wel weer eens gebaggerd worden. Dit brengt ons bij: van wie is wat (of geweest) en wie is waar verantwoordelijk voor. In het verleden hoorden delen van (water)wegen bij de huizen. Door de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën heeft er, inmiddels meer dan 15 jaar geleden, onteigening plaatsgevonden. De openbare weg en walkant zijn van de gemeente Aa en Hunze. Het onderhoud van het kanaal, de bruggen en twee meter walkant is voor het Waterschap Hunze en Aa’s. Op de website van het Waterschap staat veel informatie over de Herinrichtingswet. Contactpersoon Dhr. J. Panman: 06-21898555.

De 220 inwoners wonen prettig in Eexterveenschekanaal. Vorig jaar was er kort overlast van Polen die geen onderdak meer hadden. De inwoners hebben dit zonder tussenkomst van gemeente en politie samen met Aqualande opgepakt en opgelost. Samen hebben ze ervoor gezorgd dat er geen problemen meer zijn door met elkaar in gesprek te gaan en de overlast bezorgers direct aan te spreken op hun gedrag (vaak ingegeven door cultuurverschillen). De manier waarop dat alles is gegaan verdient alle lof en men is daar terecht trots op.

Met de toezegging dat alle aanwezigen het verslag (van de notuliste) van deze avond ontvangen sluit Roelof de avond onder dankzegging voor ieders inbreng

Facebook
Twitter
LinkedIn