Dorpsbezoek Gasselternijveenschemond

Door: Greet Oosterhuis

Na de begrotingsvergaderingen 2023 pakken we de draad ‘dorpsbezoeken’ weer op! Dit keer in Gasselternijveenschemond: een
Veenkolonie met een lengte van 3 km in de gemeente Aa en Hunze (tot 1998 Gasselte) tussen Gasselternijveen (westen) en Stadskanaal (oosten) aan de Gasselternijveenschedreef; ten noorden ervan ligt Gasselterboerveenschemond, ten westen Gasselterboerveen.
In 1851-55 vermeld als Gasselter Nijeveensche Mond; ten noorden ervan liggen dan de Gasselter Boerveenen. In 1867-1899 geschreven als Gasselternijeveenschemond resp. Gasselter Boervenen. In de ontginningsperiode sloot de veenkolonie met een hoofd- en achterdiep (1819) aan op Gasselternijveen, dat reeds in de 17e eeuw was ontstaan. Na 1850 groeide de veenkolonie in de schaduw van het Groninger Stadskanaal.

In het dorpshuis brandt volop licht: binnen worden we warm onthaald door meerdere dorpsbewoners. Nog niet zo lang geleden waren we aanwezig bij de opening van de gerenoveerde ijsbaan in het Bakkersbos. De renovatie kwam tot stand met geld uit het gebiedsfonds. Een potje ter compensatie van de komst van windmolens in het gebied. De eigenaren van het windpark, de Rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze vullen de pot. Bewoners die plannen hebben om de buurt te verbeteren of leuker te maken kunnen aanspraak maken op het budget.

Aan ‘wie mag ik het woord geven’ is hier door onze gespreksleider van vanavond, Bertus Reinders, niet tegen ‘dovemansoren’ gezegd.
Men wil graag een ‘woonvorm voor senioren’. En dan graag ‘voorin’. Daar is immers een bushalte, een ziekenhuis en dichtbij diverse voorzieningen. Nu gaan de ouderen verhuizen naar Stadskanaal, Gieten of Gasselternijveen. Het dorp met nu 655 inwoners heeft de bewoners gepolst en men denkt dat in eerste instantie volstaan kan worden met 12-20 woningen. We geven mee dat er misschien leegstaande boerderijen verbouwd kunnen worden. Onze wethouder Ivo Berghuis houdt de aanwezigen voor: “kom met een goed plan”. Ga samen eens kijken naar waar je denkt waar wat mogelijk is.
Geld vanuit het gebiedsfonds gaat ook gebruikt worden voor het verbeteren en uitbreiden van de speeltuin. Naast ‘recreëren voor de jongsten is er behoefte aan het uitbreiden van wandelmogelijkheden. Het Wandelknooppunten netwerk doet ook Gasselternijveenschemond aan. De kwaliteit laat te wensen over en men mist ook zitbanken. We zullen de spreker over dit alles in contact brengen met de toeristisch regisseur van de gemeente. Die kan ook helpen bij het beter onder de aandacht brengen van het unieke accordeon-museum die het dorp rijk is.
Als de Nedersaksen lijn doorgaat dan zal de STAR moeten verhuizen. Dat heeft gevolgen voor Gasselternijveenschemond: we schatten in dat dat het dorp geen geld gaat kosten. Dat geld moet van andere partijen komen. Met de komst van de STAR zal dan wel een oplossing gezocht moeten worden voor het lange afstand wandelpad (LAW) over het oude spoor van Stadskanaal naar Assen.
De windmolens in het gebied rond Gasselternijveenschemond hebben ‘’obstakelverlichting’. De rode knipperende lampen zijn verplicht bij windturbines van 150 meter en hoger. De lampen zorgen voor overlast. Dat is bekend bij de windsector en samen met het Rijk en de provincies zoekt men naar alternatieven. Overkoepelende rijksregeling is veranderd: provincies kunnen van die regeling gebruik maken en windparken financieel ondersteunen met het neerzetten van een naderingsdetectiesysteem. De provincies bepalen zelf of ze hier aan mee willen doen. Het is niet verplicht. Het is niet aan de gemeente. Als het over windmolens gaat dat profiteert Stadskanaal van Aa en Hunze en Aa en Hunze niet van Borger Odoorn als het om het zelfde gaat. Hier wordt aan gewerkt om dit gelijk te trekken.
Mensen worden niet genoeg geholpen door WMO. Een en ander wordt door de aanwezigen verduidelijkt met voorbeelden. Dit is herkenbaar. We zullen dit opnemen met Attenta en op een later moment terugkoppelen aan de hier aanwezigen.
Ons volgende Dorpsbezoek zal plaatsvinden op maandagavond 18 december. We zijn dan vanaf 19.30 te vinden in de Balloohoeve te Balloo.

Facebook
Twitter
LinkedIn