Dorpsbezoek Gasteren

Het is nog een paar dagen Meertmaond Streektoalmaond 2024 als we op de laatste maandagavond van die maand maar liefst 15 inwoners ontmoeten in dorpshuis “De Gasterije” in Gaastern. Een karakteristiek dorp met 400 betrokken inwoners dat midden in het Nationaal Park Drentse Aa ligt. Gasteren is voor haar voorzieningen grotendeels aangewezen op de 024 dorpen, naast een horeca gelegenheid is er het dorpshuis, prachtig gelegen, midden en aan de rand van het dorp, grenzend aan het sportveld dat voor meerdere doeleinden wordt gebruikt.
Het Dorpshuis leeft. Dat is te danken aan vele gebruikers: kleine dingen en grote evenementen worden er georganiseerd. Zo waren hier afgelopen weekend heel veel “Run, forest run” deelnemers te gast. Het Dorpshuis heeft veel vrijwilligers die niet alleen fysiek de handen uit de mouwen, ze bedenken ook gezamenlijk plannen.

Het Dorpshuis moet meer verduurzamen: de ketel is aan vervanging toe en het dak moet verbeterd worden. Er is een plan gemaakt, men is op zoek naar subsidies: in hoeverre kan de gemeente daarbij helpen…(is het een idee beleid te ontwikkelen om dorpshuizen te helpen verduurzamen, dat je niet steeds het wiel opnieuw moet uitvinden?). Gasteren heeft een totaalplan en dat willen ze graag bespreken……beleid met draaiboek als idee: dat je kunt zien wat je moet doen.
De gemeente werkt aan een duurzaamheidsvisie op het gebied van gemeentelijk vastgoed. Dat is iets anders dan een duurzaamheidsvisie voor de eigen dorpshuizen. Onlangs zag men wethouder Kiena ten Brink een handtekening zetten onder een gezamenlijke intentie voor een draaiboek duurzaamheid. Is het een idee om de Provincie Drenthe hierbij te betrekken?

Huisvesting: klein dorp wil ook jongeren huisvesten….Gasteren is in fases uitgebreid….Dorpsbelangen vraagt zich af hoe je een klein dorp kunt uitbreiden buiten de lijntjes. Hoe goed ze ook op de kaart en in het dorp kijken: ze vinden geen plek voor jongeren om te bouwen. Er zijn al mensen die gronden aanbieden, de regelgeving is beknellend, een eventuele gang naar de Raad van State maakt ook niet dat de broodnodige versnelling er komt. Nu er niet meer ‘ingebreid’ kan worden in sommige dorpen is de Provincie Drenthe van mening dat de randen van de dorpen mogelijkheden voor nieuwbouw moeten kunnen bieden. Dat biedt misschien mogelijkheden voor Gasteren. Als dat zou kunnen is een versnelling als het om concrete plannen gaat zeer welkom.
Een kansrijke plaats is op de grond van Eggens, naast de Gagels. Misschien het pand van Drents landschapsbeheer verbouwen, het gaat om een beperkt aantal jongeren, waarvoor veel al gauw te duur is of te duur wordt.

Wateroverlast: het waterpeil is nog nooit zo hoog geweest. Veel kelders en diverse kruipruimten staan vol met water. Er is nog geen contact geweest met het Waterschap. We nemen dit punt mee want inwoners moeten droge voeten houden. Wateroverlast op diverse fietspaden, onze wethouder zoekt uit voor welke de gemeente verantwoordelijk is en waar Staatsbosbeheer de verantwoordelijkheid draagt.

GSM mast is geplaatst. Gasteren heeft hierdoor een beter ontvangst!

Sport is heel erg belangrijk in Gasteren. Sportfaciliteiten moeten zeker behouden blijven. Gasteren wordt goed gefaciliteerd als het om sport gaat. De weg naar € 250 euro die de gemeente beschikbaar stelt voor een sportactiviteit weet men vaak te vinden. Men is zeer tevreden over de sport combi’s. Wens: een parcours, dat zou echt wat zijn. We verwijzen naar het Leefbaarheidsfonds.

De toneelvereniging is verhuisd van de pannenkoekenboerderij naar het dorpshuis. Er is een ingenieus professioneel mobiel podium met vereende krachten gebouwd. De toneelvereniging bloeit weer, net als de andere 12 verenigingen/werkgroepen die dit dorp met 400 inwoners telt.
Gasteren “vijf sterren dorp” heeft dan wel niets gebracht. Bij een herwaardering/beoordeling krijgt men denken we zes sterren, al was het alleen al om wat er allemaal wordt georganiseerd voor en door inwoners van een werkgroep biodiversiteit tot eten met ouderen in de huiskamer.
Gasteren heeft het goed voor elkaar en is gewoon goed voor elkaar.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn