Dorpsbezoek Rolde

Maandagavond 5 juni was een bijna voltallige fractie aanwezig in Rolde. We kwamen bijeen in de Boerhoorn. Begin april van dit jaar hielden we daar de algemene ledenvergadering. Nu waren we zeg maar in ‘de huiskamer van Rolde’ om luisteren naar wat er leeft in Rolde.

In december 2021 heeft de nieuwe Boerhoorn haar deuren geopend. Een belangrijke functie van MFC (multifunctioneel centrum) Boerhoorn is om de inwoners van Rolde, van jong tot oud, een huiskamer te bieden om elkaar te ontmoeten. Het centrum biedt onderdak aan cultuur, sport, educatie en welzijn. Je kunt er diverse zalen huren, desgewenst met (digitale) voorzieningen en catering. Tijdens de openingstijden kun je plaatsnemen aan de bar of in een van de verschillende zitjes voor een drankje of andere versnapering. In de Boerhoorn organiseert men, met en voor elkaar, diverse activiteiten. Hier in Rolde is echt wel vaak wat te doen.

Met een korte voorstelronde opent Rikus Harms het Dorpsbezoek. In Rolde wordt er veel gesproken over woningen. Er is weinig te koop, er is geen doorstroming en er zijn niet of nauwelijks woningen voor jongvolwassenen. Voor de ouderen wordt er straks gebouwd. Zo worden er ‘groepszorgwoningen’ tegen woonzorgcentrum Wenning (verzorgingshuis en eerstelijnsverblijf) aangebouwd. Dit doet aan als zeg maar een soort van appartementen. De gemeente wil graag starterswoningen bouwen. Het realiseren hiervan is prijzig, geeft onze wethouder aan. De gemeente zoekt nog grond waar meerdere woningen gebouwd kunnen worden.

Rolde heeft veel inwoners op leeftijd die in grote woningen wonen. Het zo lang mogelijk in je eigen woning kunnen blijven wonen vraagt om levensloopbestendige kleine woningen. Dat aanbod ontbreekt in Rolde. Doorstromen stagneert waardoor gezinnen hun woning elders zoeken. De Volmacht bouwt niets tot weinig in Rolde. Staat er iets te koop, dan is veelal de verkoopprijs zo hoog dat starters het alleen maar kunnen kopen dankzij financiële steun van ouders. Al is dit wel een landelijke tendens.

Verder wordt het terrein van voormalig hotel Erkelens nog even aangehaald. Het wordt veelal gebruikt als parkeerplaats door de klanten van AH. Ook komt de vraag nog even ter sprake; Komt er nu wel of niet een nieuwe supermarkt? De in AH kleur blauwgeverfde muur aan de voorkant van AH doet nog wel veel mensen fronsen. En past nu ook niet direct in het straatbeeld van Rolde. Dit straatbeeld wordt ook mede bepaald door de bomen op de Brink. De bomen op de Brink mogen dan ook niet gekapt worden. Wethouder Berghuis heeft daar pas nog over gesproken met Dorpsbelangen Rolde. De aanwezige inwoners geven aan weinig te vernemen van Dorpsbelangen.

Zorgen zijn er over de veranderingen op camping de Weyert. Als daar vakantiewoningen gebouwd gaan worden (2025), zullen de verkeersbewegingen in Rolde toenemen. Wegenonderhoud is ook een punt van aandacht. Meerdere straten, zoals bijvoorbeeld de Schoolstraat, behoeven onderhoud. Alle wegen in onze gemeente worden regelmatig bekeken. Voor alle wegen is er een onderhoudsplan met daaraan verbonden een budget. Ook wordt aangekaart dat veel fietspaden die naar en van Rolde lopen er slecht uit zien. Denk aan de boomwortels richting Assen en Balloo. Ze behoeven onderhoud en verbreden zou een verbetering beteken ook als het om de veiligheid gaat van de diverse typen gebruikers.

De Gieterstraat wordt 2023 in gedeelten aangepakt. De aanbesteding is gedaan. Er zullen uiteindelijk slechts twee bomen verdwijnen. Op dit moment is het onduidelijk of de weg afgesloten zal worden. Dat zal zeker te zijner tijd in de Schakel gepubliceerd worden. Nu we het over de Schakel hebben, kaart een aanwezige bezoeker nog even de bijeenkomsten van de Welstandscommissie aan. Het valt hem op dat er meestal geen agendapunten worden benoemd. Hoewel het een openbare vergadering is, blijkt bij navraag dat niemand weet of inwoners deze vergaderingen bij kunnen wonen. Wethouder Berghuis doet navraag en wij van Gemeentebelangen zullen het antwoord terugkoppelen naar de vanavond aanwezigen. Ons bezoek aan Rolde was de laatste voor de zomer. In het najaar pakken we de draad weer op.

Facebook
Twitter
LinkedIn