Woonvisie en grondbeleid

Nu op 19 mei jongstleden de wethouders zijn benoemd en we als raad het coalitieakkoord en het begeleidende verslag van Henk Heijerman als (in)formateur hebben besproken kunnen we weer serieus

Lees meer....