Moties en Amendementen

Moties

Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. Een motie is een wens, verzoek of opdracht. Het college kan deze overnemen of ter stemming voorgeleggen aan de raad.

De afgelopen periode hebben we onderstaande moties ingediend:

voorgaande termijnen

Amendementen

Naast moties kennen we amendementen. Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een voorstel dat in de gemeenteraad aan de orde is. 

De afgelopen periode hebben we onderstaande amendementen ingediend.

voorgaande termijnen

Initiatiefvoorstel