Voeg je koptekst hier toe

Wonen en Leven

Het vormgeven van een dorp doe je met de inwoners en ondernemers van dat dorp. Dit betekent een andere rol voor de gemeente, de raad en een zeer belangrijke rol voor de inwoners zelf. We willen dus niets van bovenaf opleggen, maar samen met de inwoners kijken naar kansen en mogelijkheden.

Wat ons betreft wordt er dus gebouwd naar behoefte. Nu is dat voornamelijk woningbouw voor starters, (sociale) huur- en koopwoningen én steeds vaker ook levensloopbestendige woningen. De kleinschalige particuliere initiatieven op het gebied van zorg en wonen verdienen onze warme belangstelling. Mensen kunnen zo in hun eigen woonomgeving blijven. Door herbestemming van (bedrijfs)panden zijn ontwikkelingen op dit vlak mogelijk. Dit geldt ook voor het levensloopbestendig maken van de eigen woning. We willen dit stimuleren.

Dit betekent maatwerk op het gebied van woningbouw en inspelen op de kansen en mogelijkheden om vooral de jongeren voor onze gemeente te behouden en onze oudere inwoners zo lang mogelijk in hun eigen dorp te laten wonen.