Voeg je koptekst hier toe

Verkeer en Vervoer

Onze gemeente is een grote plattelandsgemeente met relatief veel kilometers aan wegen. Als we spreken over verkeersveilige wegen dan spreken we ook over veilige bermen. Daarom willen wij dat wegen, fietspaden en vooral ook de bijbehorende bermen goed worden onderhouden.

Het fietspadennetwerk wordt groter, mede doordat wij er herhaaldelijk op aandringen ontbrekende stukken aan te leggen. Met name voor veilige schoolroutes. Onveilige situatie willen we aanpakken door veilige fietspaden aan te leggen. Bovendien is het een impuls voor ons toeristisch fietspadennet.

Snelheid remmende maatregelen willen we alleen daar waar onveilige situaties ontstaan. De mobiele snelheidsmeter met smileys werken overigens ook.

Goed openbaar vervoer moet er voor iedereen zijn. Met name voor mensen die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen, willen wij betaalbaar aanvullend vervoer.