Voeg je koptekst hier toe

Vrije tijd

Kunst- en cultuuruitingen van en door eigen inwoners hebben wat ons betreft een belangrijke plaats in het subsidiebeleid. Hierbij denken wij aan de diverse toneel-, muziek- en zangverenigingen. Er moeten voldoende voorzieningen aanwezig zijn. Gieten mist een structurele oefenlocatie voor dergelijke verenigingen. Hier moet een oplossing voor komen.

Meerdaagse evenementen zoals Festival der Aa, Vocaal Festival Annen en het Bluesfestival Grolloo zijn evenementen die Aa en Hunze onderscheiden. Wij koesteren dit. Dit geldt ook voor het in stand houden van de Drentse taol. Scholen dienen aandacht te hebben door de Drentse taal en cultuur.

Het stimuleren van jeugd en ook zeker onze ouderen om deel te nemen aan sport en/of bewegen ondersteunen wij zeer. We hebben in onze gemeente een gevarieerd aanbod van diverse sportverengingen, dankzij vele diverse vrijwilligers. Ook deze verenigingen zorgen voor een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze dorpen.

Het in stand houden van sportaccommodaties en zwembaden is van groot belang. Door hier breder gebruik van te maken, energie te besparen en door energie op te wekken met zonnecollectoren, kunnen kosten gedrukt. Dit komt ten goede aan de verenigingen en dus aan onze inwoners.