Voeg je koptekst hier toe

Economie en Ondernemen

In onze gemeente is ruimte om te ondernemen. Ook bij ondernemerschap gaan we uit van het ja-tenzij-principe.

Er moet gekeken worden naar eventuele uitbreiding van de bedrijventerreinen. Daarnaast zien wij herbestemming van leegstaande panden in de omgeving als een belangrijke mogelijkheid nieuwe bedrijvigheid te stimuleren. De gemeente zit daarbij wat ons betreft naast de ondernemer en zorgt voor advies en ondersteuning.

Aa en Hunze is één van de grootste toeristische gemeenten van Drenthe. Er is de afgelopen tijd veel aandacht voor vitaliteit bij de recreatieondernemers, een goede ontwikkeling die zowel ondernemers als gemeente ten goede komt. Diversiteit versterkt de aantrekkingskracht. Het stimuleert de economie, kan voor werkgelegenheid zorgen, vergroot de leefbaarheid en geeft kansen. Voorwaarde is het verbeteren van de recreatievoorzieningen als fiets- en wandelpaden, ruiter- en mountainbikeroutes.

Naast het MKB en de toeristische sector is de landbouwsector een belangrijke economische pijlers in onze gemeente. De afgelopen jaren is veel landbouwgrond omgezet in natuur. De beekdalen zijn hierdoor verbeterd, maar daar waar nu nog natuuropgaven liggen, staat voor ons vrijwillige medewerking van de grondeigenaren voorop.