Voeg je koptekst hier toe

Energie en Milieu

We blijven de manier waarop de gemeente nu afval inzamelt ondersteunen. Dit geldt ook voor papier. De inzameling hiervan door scholen en/of verenigingen willen we zeker in stand houden. Gelukkig zijn de glas- en kledingcontainers in onze gemeente inmiddels bijna overal ondergronds. Het terugdringen van zwerfvuil is vooral een zaak van houding en gedrag. Hierop moeten we inzetten. Het heffen wat statiegeld kan hierbij helpen.

Duurzame energie is essentieel voor een leefbare toekomst. De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame energie door het beschikbaar stellen van zonneleningen. Daarnaast zetten we in op energiebesparing door voorlichting en het stimuleren van energieneutraal bouwen. 

De discussie over windenergie blijft de gemoederen bezighouden. We zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen grootschalige windparken. Dit geldt ook voor grote zonneparken. Alleen als er initiatief van de dorpen zelf komt, willen we hieraan meewerken. In eerste instantie gaan we echter voor het leggen van panelen op daken van gebouwen en overhoeken. Sinds kort is het mogelijk voor ondernemers in het buitengebied om een kleine windmolen te plaatsen voor eigen gebruik.

Ook de gas- en zoutwinning houdt de gemoederen in onze gemeente bezig. Voor de inwoners die schade hebben aan hun woning als gevolg van gas- en zoutwinning zou de gemeente actievere rol moeten hebben in de belangenbehartiging.